$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Положај лика на позорници

Како што смо у претходној лекцији рекли, позорница је место на коме се твоји ликови крећу, цртају и ступају у интеракцију.

Позорница је широка 480 корака и висока 360 корака.

Да би управљање кретањем ликова било ефикасно, мораш да знаш како да утврдиш њихов положај на позорници. Погледај видео-лекцију Положај лика на позорници и упознај се са Декартовим координатним системом.

Пажљивим праћењем садржаја видео-лекције, уочаваш да позорница користи Декартов координатни систем за одређивање положаја лика.

_images/L3_Dekart.png

Добар је тренутак да размотримо које вредности X и Y координате има L3_Maca на нашој позорници.

_images/L3_KoordinateBoja.png

Као што видиш, позорницу смо поделили на четири дела и обојили их различитим бојама.

 • У зеленом делу позорнице, положај лика одређен је координатама X и Y, чије су вредности X > 0 и Y > 0;

 • У црвеном делу позорнице, положај лика одређен је координатама X и Y, где су вредности координате X < 0,а вредности координате Y > 0;

 • У плавом делу позорнице, положај лика одређен је координатама X и Y, чије су вредности X < 0 и Y < 0;

 • У жутом делу позорнице, положај лика одређен је координатама X и Y, где су вредности координате X > 0,а вредности координате Y < 0;

  Q-11: Први блокови указују да лик треба да се позиционира у центар позорнице. У ком делу позорнице ће се лик наћи када се изврши други блок?

  _images/L3_P1L3.png
 • У горњем левом делу позорнице.
 • Само полако! Да ли је вредност координате Y у горњем делу позорнице позитивна или негативна?
 • У доњем левом делу позорнице.
 • Заиста познајеш координтни систем позорнице!
 • У горњем десном делу позорнице.
 • Само полако! Да ли су вредности координата X и Y у горњем десном делу позорнице позитивнеа или негативне?
 • У доњем десном делу позорнице.
 • Само полако! Да ли је вредност координате X у десном делу позорнице позитивна или негативна?

Хајде да видимо где је знање о положају лика на позорници од помоћи.

Сви знамо да, добро напумпана, лопта одскочи када је бацимо на земљу. У светлу положаја лика на позорници, о одскакању размишљамо као о кретању лика L3_Lopta дуж Y осе.

Анализирај блокове на слици.

_images/L3_LoptaOdskoci.png

Право је време да отвориш офлајн или онлајн Scratch окружење, сложиш и тестираш извршавање ових блокова. Ако ти је потребна помоћ, погледај видео-ликцију Лопта одскаче.

  Q-12: Вредност које координате мењамо када желимо да се лик креће по позорници лево-десно?

 • X координате
 • Потпуно си у праву!
 • Y координате
 • Погледај још једном видео лекцију Лопта одскаче и обрати пажњу на координату чија се вредност мења када лопта скаче горе-доле.