$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Листе

Програми које смо у претходнoj лекцији стварали садржали су променљиве. Ове променљиве биле су једноставне - могле су да сачувају само један податак (број, реч, вредност тачно или нетачно,…).

Овакве променљиве нису од велике користи када желимо да сачувамо већи број података, попут телефонских бројева, назива производа, списка услуга.

Због оваквих ситуација, које ћеш сигурно имати у свом будућем програмерском раду, представљамо ти листе.

Листе можеш да посматраш као „полице” на којима се налази велики број „кутија”. Свака од „кутија” нумерисана је бројем (од 1 надаље) и у свакој од „кутија” чува се по један податак.

У Scratch-у, листу креираш у категорији Подаци. Листа може да се односи на само један или на све ликове у програму. Елементе листе уносиш притиском на знак + и уписивањем вредности у одговарајући простор.

_images/L9_KreiranjeListe.png

За разлику од обичних променљивих које позиваш навођењем њиховог имена, подацима смештеним у листу „обраћаш” се наводећи њихов редни број (положај) у листи.

Листа L9_ListaMeseci садржи 12 података - назива месеци у години. Ако желимо да маца каже да је март трећи месец у години, треба да сложимо скрипту следећег изгледа:

_images/L9_ElListe.png

Хајде да одмах употребимо листе. Помоћи ћемо ти да направиш интересантан програм који захтева да те, пре почетка рада, упознамо са првим програмером на свету - Адом Лавлејс.

_images/L9_SveskaAdaLavlejs.png

Програм треба да саржи два лика: Аду Лавлејс и аналитичку машину.

Кликом на лик Аде, она ће се представити и питати како се зовемо. Када упишемо своје име, Ада ће нас поздравити. Препоручиће нам да кликнемо на аналитичку машину.

_images/L9_AdaProgram.png

Кликом на аналитичку машину добићемо песму спевану само за нас. :)

_images/L9_AMProgram.png

Листе су нам, за овај задатак, потребне како би аналитичка машина могла да ствара различите песме за сваког од корисника програма.

Идеја је да направимо једноставну песму која се састоји од једне строфе, тачније од четири стиха.

Нека сваки стих почиње субјектом Ја, а направићемо и три листе из којих ћемо насумично бирати прилошке одредбе за начин (ПОН), прилошке одредбе за место (ПОМ) и предикате.

_images/L9_TriListe.png

Аналитичка машина ствараће песму тако што ће сваки од четири стиха почињати са Ја. Следиће један насумично изабран елемент из листе L9_ListaPON, а затим по један насумично изабран елемент из листи L9_ListaPredikati и L9_ListaPOM.

_images/L9_AMPesma.png

Сваки пут, када покренеш програм, добићеш нову комбинацију речи, односно нове стихове.

Препоручујемо ти да погледаш видео лекцију Ада Лавлејс и листе, као и да анализираш пројекат на адреси https://scratch.mit.edu/projects/171580250/. Предлажемо ти да, касније, допуниш листе новим прилошким одредбама за начин и место, као и са предикатима. Уживај!