Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za šesti razred

Скупови, торке, речници

Питање 1.

На који начин се у Пајтон језику дефинише скуп који садржи бројеве 3, 14, 7, 30?

  Q-219: Изабери тачан одговор:

 • s = [3, 14, 7, 30]
 • Нетачно
 • s = (3, 14, 7, 30)
 • Нетачно
 • s = {3, 14, 7, 30}
 • Тачно

Питање 2.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног кода?

s = {-3, 43, 18, -3}
print(s)

  Q-220: Изабери тачан одговор:

 • {-3, 18, 43}
 • Тачно
 • [-3, 43, 18]
 • Нетачно
 • {-3, 18, 43, -3}
 • Нетачно

Питање 3.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног кода?

s = [4, 57, 21, 4]
print( set(s) )

  Q-221: Изабери тачан одговор:

 • {4, 21, 57}
 • Тачно
 • [4, 21, 57]
 • Нетачно
 • Функцију set није могуће применити на листу, па ће Пајтон окружење исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 4.**

Нека у наредном коду листа sportisti састављена од имена ученика који тренирају неки спорт, а листа sportisti имена оних ученика који су пријавили спорт као изборни предмет. Шта ће представљати резултат који се добија извршавањем целокупног кода?

sportisti = ["Милош", "Петар", "Никола", "Ана"]
izborni = ["Mилош", "Ана", "Милица"]
svi = sportisti + izborni
z = set(svi)
print(z)

  Q-222: Изабери тачан одговор:

 • Списак ученика који имају бар једну од додатних спортских активности, тј. тренирају неки спорт, пријављени су за изборни спорт или оба.
 • Тачно
 • Списак ученика који и тренирају неки спорт и бирали су спорт као изборни предмет.
 • Нетачно
 • Сортиран списак sportisti.
 • Нетачно

Питање 5.

Ако су P и Q Пајтон скупови, који од наведених израза као вредност има њихов пресек?

P = {40, 13, 14, 49, 31}
Q = {40, 20, 36, 15}

  Q-223: Изабери тачан одговор:

 • P & Q
 • Тачно
 • P | Q
 • Нетачно
 • P - Q
 • Нетачно
 • P \ Q
 • Нетачно

Питање 6.

Ако су P и Q Пајтон скупови, који од наведених израза као вредност има њихову унију?

P = {40, 42, 10, 12, 18, 25, 29}
Q = {42, 46, 49, 19, 25, 28}

  Q-224: Изабери тачан одговор:

 • P & Q
 • Нетачно
 • P | Q
 • Тачно
 • P - Q
 • Нетачно
 • P \ Q
 • Нетачно

Питање 7.

Ако су P и Q Пајтон скупови, који од наведених израза као вредност има њихову разлику?

P = {32, 39, 47, 23, 25, 27}
Q = {33, 36, 39, 41, 48, 27}

  Q-225: Изабери тачан одговор:

 • P & Q
 • Нетачно
 • P | Q
 • Нетачно
 • P - Q
 • Тачно
 • P \ Q
 • Нетачно

Питање 8.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

A = {40, 45, 15, 21, 26, 29}
B = {32, 43, 12, 13, 44, 31}
C = A & B
print( C )

  Q-226: Изабери тачан одговор:

 • set()
 • Тачно
 • {32, 40, 43, 12, 45, 13, 15, 44, 21, 26, 29, 31}
 • Нетачно
 • {40, 45, 15, 21, 26, 29}
 • Нетачно

Питање 9.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

A = {32, 37, 41, 18, 29}
B = {37, 46, 15}
C = A | B
print( C )

  Q-227: Изабери тачан одговор:

 • {37}
 • Нетачно
 • {32, 18, 37, 41, 29, 46, 15}
 • Тачно
 • {32, 41, 18, 29}
 • Нетачно

Питање 10.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

A = {32, 41, 10, 22, 31}
print( len(A) )

Одговор:

Питање 11.**

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

A = {1, 37, 39, 43, 11, 13, 45, 28}
B = {1, 36, 39, 40, 41, 44, 48}
C = A & B
D = C - {1}
print( len(D) )

Одговор:

Питање 12.*

Нека је дат следећи задатак

За дати списак одељења једне школе која су се пласирала за наредни круг школског турнира у кошарци, као и списaк одељења којима физичку културу предајe наспавница Марина, одреди која су одељења међу пласираним одељења којима предаје наставница Марина?

и део програма за његово решавање:

m = {'V-1', 'V-3', 'VI-1'}
plasirani = {'V-1', 'V-3', 'VIII-4', 'VIII-5', 'VI-1', 'VII-5', 'VI-3', 'VII-2'}
_______________
print(k)

Која би од наредних линија могла да употпуни програм тако да се његовим извршавањем добије тачан одговор на постављено питање?

  Q-228: Изабери тачан одговор:

 • k = plasirani - m
 • Нетачно
 • k = plasirani & m
 • Тачно
 • k = m - plasirani
 • Нетачно

Питање 13.**

Нека је дат следећи задатак

За дати списак одељења једне школе која су се пласирала за наредни круг школског турнира у кошарци, као и спискове одељења којима физичку културу предају наспавница Марина и одељења којима предаје наставник Никола, одреди колико међу пласираним има одељења којима НЕ предају ово двоје наставника?

и део програма за његово решавање:

marina = {'V-1', 'V-3', 'VI-1'}
nikola = {'VII-5', 'VII-2'}
plasirani = {'V-1', 'V-3', 'VIII-4', 'VIII-5', 'VI-1', 'VII-5', 'VI-3', 'VII-2'}
_______________
print(k)

Која би од наредних линија могла да употпуни програм тако да се његовим извршавањем добије тачан одговор на постављено питање?

  Q-229: Изабери тачан одговор:

 • k = plasirani - (marina | nikola)
 • Тачно
 • k = plasirani & (marina | nikola)
 • Нетачно
 • k = plasirani - (marina & nikola)
 • Нетачно
 • k = plasirani - (marina & nikola)
 • Нетачно

Питање 14.**

Које је од наведених тврђења везаних за код који следе тачно?

rec1 = input("Unesi prvu rec")
rec2 = input("Unesi drugu rec")
slova1 = set(rec1)
slova2 = set(rec2)
k = abs(len(slova1) - len(slova2))

  Q-230: Изабери тачан одговор:

 • k има вредност 0 када су rec1 и rec2 исте дужине.
 • Нетачно
 • k има вредност 0 само када су rec1 и rec2 идентичне.
 • Нетачно
 • k има вредност 0 само када важи да се сваки карактер који се појављује у rec1 појављује и у rec2, тј. да је скуп различитих карактера који се јављају у запису rec1 подскуп скупа различитих карактера у rec2.
 • Нетачно
 • k има вредност 0 само када скуп различитих карактера који се користе за запис ниске rec1 има исти број елемената као и скуп различитих карактера који се користе за запис ниске rec2.
 • Тачно

Питање 15.

На који начин се у Пајтон језику дефинише уређени пар бројева 2, 0?

  Q-231: Изабери тачан одговор:

 • t = [2, 0]
 • Нетачно
 • t = (2, 0)
 • Тачно
 • t = {2, 0}
 • Нетачно

Питање 16.

Шта ће исписати Пајтон окружење по извршавању следећег кода?

P = (195,79)
print(P[1])

  Q-232: Изабери тачан одговор:

 • 195
 • Нетачно
 • 79
 • Тачно
 • (195, 79)
 • Нетачно

Питање 17.*

Која ће од понуђених линија узроковати грешку када се дода следећем програму на означено место?

Petar = (166, 78)
(visina, tezina) = (180, 75)
_______________
print( vs )

  Q-233: Изабери тачан одговор:

 • vs = (Petar[0] + visina) / 2
 • Нетачно
 • vs = (Petar[1] + visina) / 2
 • Нетачно
 • vs = (Petar + visina) / 2
 • Тачно

Питање 18.*

Нека је датом линијом кода дефинисана листа која торки која садржи списак назива и броја дана у месецу једне непрeступне године.

meseci = [("јануар", 31), ("фебруар", 28), ("март", 31), ("април", 30),("мај", 31), ("јун", 30), ("јул", 31), ("август", 31), ("септембар", 30), ("октобар", 31), ("новембар", 30), ("децембар", 31)]

Којом од понуђених наредби можеш број дана у фебруару месецу да промениш у број дана који фебруар има у преступној години?

  Q-234: Изабери тачан одговор:

 • meseci[1] = ("фебруар", 28)
 • Тачно
 • meseci[2][2] = 29
 • Нетачно
 • meseci[1][1] = 29
 • Нетачно

Питање 19.

На који начин се у Пајтон језику дефинише речник који представља каталог аутомобила са њиховим ценама и садржи следеће податке: цена аутомобила fiat 500l је 11400, цена аутомобила renault clio је 11400, цена аутомобила toyota corolla је 14800?

  Q-235: Изабери тачан одговор:

 • cene_automobila = {"fiat 500l": 11400,"renault clio": 11400,"toyota corolla": 14800}
 • Тачно
 • cene_automobila = ["fiat 500l": 11400,"renault clio": 11400,"toyota corolla": 14800]
 • Нетачно
 • cene_automobila = {("fiat 500l": 11400),("renault clio": 11400),("toyota corolla": 11400)}
 • Нетачно

Питање 20.*

Нека је речник дефинисан на следећи начин

cene_automobila = {"fiat 500l": 11600,"renault clio": 9400,"toyota corolla": 13400}

На који од понуђених начина је могуће додати речнику аутомобил марке toyota yaris и поставити му цену на 11400?

  Q-236: Изабери тачан одговор:

 • cene_automobila( "toyota yaris" ) = 11400
 • Нетачно
 • cene_automobila[ "toyota yaris" ] = 11400
 • Тачно
 • cene_automobila.append( "toyota yaris", 11400 )
 • Нетачно

Питање 21.*

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању датог програма?

s = {'a8': 13.0}
lista = []
for x in s:
 lista.append(s[x])
print(lista)

  Q-237: Изабери тачан одговор:

 • [('a8', 13.0)]
 • Нетачно
 • ['a8']
 • Нетачно
 • [13.0]
 • Тачно