Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za šesti razred

Измена вредности променљивих

Питање 1.

Шта ће бити резултат извршавања следећег програма?

x = 1
y = -3
x = y - 7
print(x)

  Q-172: Изабери тачан одговор:

 • -10
 • Тачно
 • 1
 • Нетачно
 • Трећа линија програма није исправна, јер x већ има додељену вреднoст. Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 2.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

x = 13
x = x + 8
print(x)

Одговор:

Питање 3.**

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

x = -9
y = 24
x = y
y = x
print(x, y)

Одговор:

Питање 4.**

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

x = 43
y = 12
t = x
y = x
y = t
print(x, y)

  Q-173: Изабери тачан одговор:

 • 43 43
 • Тачно
 • 43 12
 • Нетачно
 • 12 43
 • Нетачно
 • 12 12
 • Нетачно

Питање 5.**

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

x = 27
y = 15
t = x
x = y
y = t
print(x, y)

  Q-174: Изабери тачан одговор:

 • 27 27
 • Нетачно
 • 27 15
 • Нетачно
 • 15 27
 • Тачно
 • 15 15
 • Нетачно

Питање 6.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

novac = 500
kifla = 39
jogurt = 23
novac = novac - 2 * kifla - jogurt
poklon = 200
novac = novac + poklon
print(novac)

Одговор:

Питање 7.**

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

a = int(input("Unesi a"))
if (a > 0):
 a = - a
print(a)

  Q-175: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписан број супротан апсолутној вредности унетог броја.
 • Тачно
 • Биће исписана апсолутна вредност унетог броја.
 • Нетачно
 • Биће исписан број супротан унетом броју.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 8.**

Шта треба уписати на означеном месту у коду да би при извршавању програма резултат био апсолутна вредност унетог броја?

a = int(input("Unesi a"))
if not(_________):
 a = - a
print(a)

  Q-176: Изабери тачан одговор:

 • а < 0
 • Тачно
 • a >= 0
 • Нетачно
 • a > 0
 • Нетачно

Питање 9.*

Којом од наведених команди је могуће заменити ТРЕЋУ линију кода, а да резултат програма остане исти?

x = 2
y = x * x
x = y * y
print(x)

  Q-177: Изабери тачан одговор:

 • x = x * x * x * x
 • Тачно
 • x = x * x
 • Нетачно
 • y = y * y
 • Нетачно

Питање 10.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

x = 21
if (x % 2 == 0):
 x = x + 1
else:
 x = x // 2
print(x)

Одговор:

Питање 11.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

x = 27
if (x // 2 == 0):
  x = x + 1
else:
  x = x % 2
print(x)

Одговор:

Питање 12.**

Шта ће бити исписано при извршавању наредног програма ако му се на улазу да број 3?

lista = [32, 46, 27, 59, 34]
i = int(input("Unesi indeks člana"))
if (lista[i] % 3 == 0):
 lista[i] = lista[i] // 3
print(lista)

  Q-178: Изабери тачан одговор:

 • [32, 46, 27, 19, 34]
 • Нетачно
 • [32, 46, 9, 59, 34]
 • Нетачно
 • [32, 46, 27, 2, 34]
 • Нетачно
 • [32, 46, 0, 59, 34]
 • Нетачно
 • [32, 46, 27, 59, 34]
 • Тачно

Питање 13.**

Нека је дат следећи Пајтон код

plate = [57929, 50286, 58175, 68072, 51610]
________________
print(plate)

Која ће од наредних линија листи plate додати још један елемент чија је вредност једнака вредности максималног елемента полазне листе?

(Изршавањем кода треба да буде исписана листа [57929, 50286, 58175, 68072, 51610, 68072])

  Q-179: Изабери тачан одговор:

 • plate = plate + max(plate)
 • Нетачно
 • plate = plate + [max(plate)]
 • Тачно
 • plate = plate.add(max(plate))
 • Нетачно

Питање 14.*

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног програма?

x = -3
y = 2
(x, y) = (y, x)
print(x - y)

Одговор:

Питање 15.*

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног програма?

lista = [9, 14, 11, 11, 5, 14]
lista = lista + ([max(lista)] * len(lista))
print(lista.count(max(lista)))

  Q-180: Изабери тачан одговор:

 • 2
 • Нетачно
 • 8
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 16.**

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног програма?

lista = [15, 16, 7, 10, 9, 6, 11]
lista = lista[-3 : ] + lista[ : 4]
print(lista)

  Q-181: Изабери тачан одговор:

 • [9, 6, 11, 15, 16, 7, 10, 9]
 • Нетачно
 • [9, 6, 11, 15, 16, 7, 10]
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 17.**

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног програма?

lista = [11, 13, 15, 9, 13, 7, 5]
lista = lista[-4] + lista[ : 3]
print(lista)

  Q-182: Изабери тачан одговор:

 • [9, 11, 13, 15, 9]
 • Нетачно
 • [9, 11, 13, 15]
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 18.*

Kоја је највећа вредност која ће бити исписана извршавањем следећег програма?

broj = -7
print(broj)
broj = broj * -2
print(broj)
broj = -3 * broj
print(broj)

Одговор:

Питање 19.**

Нека је дат следећи задатак:

Ања је прочитала књигу за три дана. Првог дана је прочитала 68 страна, другог 16 страна више него првог, а трећег 2 пута више него другог. Колико је прочитала последњег дана?

и следеће линије Пајтон програма:

 1. a = a * 2
  
 2. a = a + 16
  
 3. cela_knjiga = a
  
 4. a = 68
  
 5. print(cela_knjiga)
  

Којим редоследом би команде требало распоредити у програму да би се његовим извршавањем добило исправно решење постављеног задатка?

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 12345)

Одговор:

Питање 20.**

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног кода?

tekst = "ДОМОВИНА се брани лепотом, чашћу и знањем. Домовина се брани животом и лепим васпитањем."
skup = set(tekst)
skup = skup - {" ",",",".","!","?"}
skup = skup - set("аеиоу")
print( len(skup) )

  Q-183: Изабери тачан одговор:

 • 22
 • Нетачно
 • 16
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно