Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za šesti razred

Ниске

Питање 1.

Шта од наведеног Пајтон окружење НЕЋЕ третирати као ниску?

  Q-144: Изабери тачан одговор:

 • "lav-ica"
 • Нетачно
 • 'FOO'
 • Нетачно
 • f5
 • Тачно
 • "m k"
 • Нетачно

Питање 2.

Шта од наведеног Пајтон окружење НЕЋЕ третирати као ниску?

  Q-145: Изабери тачан одговор:

 • "1+1"
 • Нетачно
 • 1+1
 • Тачно
 • Ниједан од записа не представља Пајтон ниску.
 • Нетачно

Питање 3.*

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању следећег кода?

z = "-" + "-"
print(z)

Одговор:

Питање 4.*

Који од наведених програма неће дати оговорајући испис, ако је задатак да програм испише текст Срећан рођендан!?

 1. t = "Срећан "
  r = 'рођендан!'
  u = t + r
  print(u)
  
 2. t = 'Срећан'
  r = ' рођендан!'
  u = t + r
  print(u)
  
 3. t = 'Срећан "
  r = 'рођендан!'
  u = t + r
  print(u)
  

Одговор:

Питање 5.*

Шта ће Пајтон окружење исписати извршавањем следећег кода?

print('на' * 2 + " једе " + "а" + 'на' * 2 + "с")

Одговор:

Питање 6.**

Шта ће Пајтон окружење исписати извршавањем следећег кода?

t = "ан" * 2 + 'аса'
r = "Ружа воли сок од "
u = r + t
print(u)

Одговор:

Питање 7.

Чему је једнака вредност наредног израза?

len("Пера је прочитао 18 књигa")

  Q-146: Изабери тачан одговор:

 • 21
 • Нетачно
 • 23
 • Нетачно
 • 25
 • Тачно

Питање 8.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

p = "листа"
print( p[3] )

  Q-147: Изабери тачан одговор:

 • т
 • Тачно
 • с
 • Нетачно
 • лис
 • Нетачно

Питање 9.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

p = "програмирање"
print( p[-6] )

  Q-148: Изабери тачан одговор:

 • м
 • Тачно
 • и
 • Нетачно
 • мирање
 • Нетачно

Питање 10.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

p = "Пајтон"
print( p.find('т') )

  Q-149: Изабери тачан одговор:

 • 3
 • Тачно
 • 4
 • Нетачно
 • True
 • Нетачно

Питање 11.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

t = "команда"
print(t[4:5])

Одговор:

Питање 12.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

t = "Пајтон"
print(t[1:])

Одговор:

Питање 13.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

t = "листа"
print(t[:3])

Одговор:

Питање 14.*

Шта ће бити исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

t = "Пајтон"
print(t[-1:])

Одговор:

Питање 15.*

Шта ће бити резултат следећег кода?

t = "Пера је прочитао 2 књиге"
r = t[ 8 : 16 ]
u = t[ 17 : ]
k = t[ 4 : 7 ]
p = r + k + u
print(p)

Одговор:

Питање 16.

Која је вредност наредног израза?

"225"+"358"

  Q-150: Изабери тачан одговор:

 • 583
 • Нетачно
 • "583"
 • Нетачно
 • 225358
 • Нетачно
 • "225358"
 • Тачно

Питање 17.

Која је вредност наредног израза?

"35" * 3 + "69"

  Q-151: Изабери тачан одговор:

 • 174
 • Нетачно
 • "10569"
 • Нетачно
 • "35369"
 • Нетачно
 • "35353569"
 • Тачно

Питање 18.*

Која је вредност наредног израза?

len("3420" * 2)

  Q-152: Изабери тачан одговор:

 • 4
 • Нетачно
 • 6
 • Нетачно
 • 8
 • Тачно

Питање 19.**

Која је вредност наредног израза?

"246" + "187" * 2

Одговор:

Питање 20.*

Која је вредност наредног израза?

"286" + 286

  Q-153: Изабери тачан одговор:

 • 572
 • Нетачно
 • "286286"
 • Нетачно
 • Дати запис не представља исправан Пајтон израз.
 • Тачно

Питање 21.*

Која је вредност наредног израза?

int( "214" ) + 214

  Q-154: Изабери тачан одговор:

 • 428
 • Тачно
 • "214214"
 • Нетачно
 • Дати запис не представља исправан Пајтон израз.
 • Нетачно

Питање 22.**

Која је вредност наредног израза?

"55" + str(55)

  Q-155: Изабери тачан одговор:

 • 110
 • Нетачно
 • "5555"
 • Тачно
 • Дати запис не представља исправан Пајтон израз.
 • Нетачно

Питање 23.**

Који од наредних израза има вредност једнаку збиру највећег природног броја са 8 цифара и квадарата броја 12?

  Q-156: Изабери тачан одговор:

 • str( 9 ) * 8 + 12 * 12
 • Нетачно
 • str( 9 * 8 ) + str( 12 * 12 )
 • Нетачно
 • int( str( 9 * 8 ) ) + 12 * 12
 • Нетачно
 • int( str( 9 ) * 8 ) + 12 * 12
 • Тачно