Prijavi problem


Obeleži sve katergorije koje odgovaraju problemu

Jos detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link
Na žalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo Vaš zahtev.
Molimo Vas da pokušate kasnije.

Zbirka kratkih pitanja iz programiranja za šesti i sedmi razred

Листе

Питање 1.

На који начин се у Пајтон језику дефинише листа која садржи бројеве 3, -5, 4, -1?

  Q-101: Изабери тачан одговор:
 • lista = [3, -5, 4, -1]
 • Тачно
 • lista = (3, -5, 4, -1)
 • Нетачно
 • lista = {3, -5, 4, -1}
 • Нетачно

Питање 2.

На који начин се у Пајтон језику дефинише листа која садржи бројеве -1, 63 и име породице којој је припадао краљ Петар Први?

  Q-102: Изабери тачан одговор:
 • lista = [-1, 63, ”Карађорђевић”]
 • Тачно
 • lista = [-1, 63, Карађорђевић]
 • Нетачно
 • lista = {-1, 63, ”Карађорђевић”}
 • Нетачно
 • Није могуће дефинисати листу која садржи бројеве и ниске истовремено.
 • Нетачно

Питање 3.

Која је вредност шестог елемента листе која је дефинисана у наредној линији?

lista = [76, 187, 163, 193, 141, 103, 163]

Одговор:

Питање 4.

Чему је једнак индекс шестог елемента листе која је дефинисана у наредној линији?

lista = [103, 154, 71, 120, 189, 185, 71]
  Q-103: Изабери тачан одговор:
 • 5
 • Тачно
 • 6
 • Нетачно
 • 185
 • Нетачно
 • 71
 • Нетачно

Питање 5.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista = [4, -4, 1, 3]
print( lista[ 2 ] )
  Q-104: Изабери тачан одговор:
 • 1
 • Тачно
 • -4
 • Нетачно
 • [4, -4]
 • Нетачно
 • [-4, 3]
 • Нетачно

Питање 6.*

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista = [10, 10, 9, 12, 15]
lista[ -1 ] = 0
print( lista )
  Q-105: Изабери тачан одговор:
 • [10, 10, 9, 12, 0]
 • Тачно
 • [10, 10, 9, 0, 15]
 • Нетачно
 • [-1, 10, 9, 12, 15]
 • Нетачно
 • Листа ће остати непромењена. Елемент са индексом -1 не постоји, па се команда доделе неће ни извршити.
 • Нетачно

Питање 7.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista = [-3, -1, 1, 1]
print( len( lista ) )

Одговор:

Питање 8.*

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista1=[4, -2, "pera", "1"]
print( len( lista1 ) )
  Q-106: Изабери тачан одговор:
 • 2
 • Нетачно
 • 3
 • Нетачно
 • 4
 • Тачно

Питање 9.*

Нека наведена листа представља цене сладоледа у једној продавници. Којом командом се може добити најнижа цена сладоледа?

lista = [87, 74, 25, 26, 46]
  Q-107: Изабери тачан одговор:
 • min( lista )
 • Тачно
 • lista[-1]
 • Нетачно
 • lista[0]
 • Нетачно
 • lista[1]
 • Нетачно

Питање 10.*

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista=[4, 1, 3, -5]
print( sum( lista ) / len( lista ) )
  Q-108: Изабери тачан одговор:
 • 0
 • Нетачно
 • 0.75
 • Тачно
 • 3
 • Нетачно

Питање 11.

Којом Пајтон уграђеном функцијом се може сортирати листа?

  Q-109: Изабери тачан одговор:
 • sorted
 • Тачно
 • order
 • Нетачно
 • max
 • Нетачно
 • sort
 • Нетачно

Питање 12.*

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

voce = [50, 40, 45, 80, 65]
cena = sorted( voce )
print( cena )
  Q-110: Изабери тачан одговор:
 • [50, 40, 45, 80, 65]
 • Нетачно
 • [40, 45, 50, 65, 80]
 • Тачно
 • [2, 0, 1, 4, 3]
 • Нетачно

Питање 13.**

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

povrce = [73, 162, 154, 142, 172, 75, 80]
cena = sorted(povrce)
print(sum( cena[0 : 4] ) )
  Q-111: Изабери тачан одговор:
 • 531
 • Нетачно
 • 710
 • Нетачно
 • 370
 • Тачно

Питање 14.**

Шта се добија извршавањем следећег кода у којем листа представља цене сладоледа?

sladoled = [77, 140, 174, 54, 59, 194, 105]
cena = sorted(sladoled)
print( cena[-3 : ] )
  Q-112: Изабери тачан одговор:
 • Цене три најскупља сладоледа.
 • Тачно
 • Цене четири најскупља сладоледа.
 • Нетачно
 • Цене три најјефтинија сладоледа.
 • Нетачно
 • Последња команда није исправно записана, па ће Пајтон окружење дати поруку о грешци и неће је извршти.
 • Нетачно

Питање 15.**

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

sladoled = [183, 105, 106, 136, 151, 166, 124]
print( sorted(sladoled)[0 : 4] )
  Q-113: Изабери тачан одговор:
 • [105, 106, 124, 136]
 • Тачно
 • [105, 106, 136, 183]
 • Нетачно
 • [105, 106, 124, 136, 151]
 • Нетачно
 • [105, 106, 136, 151, 183]
 • Нетачно
 • Последња команда није исправно записана, па ће Пајтон окружење дати поруку о грешци и неће је извршти.
 • Нетачно

Питање 16.**

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

sladoled = [171, 148, 50, 50, 126, 142, 178]
print( sorted( sladoled[0 : 4] ) )
  Q-114: Изабери тачан одговор:
 • [50, 50, 126, 142]
 • Нетачно
 • [50, 50, 148, 171]
 • Тачно
 • [50, 50, 126, 142, 148]
 • Нетачно
 • [50, 50, 126, 148, 171]
 • Нетачно

Питање 17.*

Ако је наредбом

lista = ['Миленко Љубић', 'Милица Стојковић', 'Александар Вилимоновић', 'Ђурађ Јокић', 'Калина Филиповић', 'Јасмина Златковић']

дефинисана листа имена ђака уређена према њиховом распореду у дневнику, којом линијом ће бити исписан број који у дневнику има Калина Филиповић?

  Q-115: Изабери тачан одговор:
 • lista.index( "Калина Филиповић" ) + 1
 • Тачно
 • lista.find( "Калина Филиповић" )
 • Нетачно
 • lista.index( "Калина Филиповић" )
 • Нетачно

Питање 18.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = ['Миленко Љубић', 'Милица Стојковић', 'Александар Вилимоновић', 'Ђурађ Јокић', 'Калина Филиповић', 'Јасмина Златковић']
k = l.index( "Миленко Љубић" )
print( l[ k-1 ] )
  Q-116: Изабери тачан одговор:
 • Јасмина Златковић
 • Тачно
 • Миленко Љубић
 • Нетачно
 • Пајтон окружење ће пријавити грешку због тога што елемент коме се приступа у листи (у трећој линији кода) не постоји.
 • Нетачно

Питање 19.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = ['Миленко Љубић', 'Милица Стојковић', 'Александар Вилимоновић', 'Ђурађ Јокић', 'Калина Филиповић', 'Јасмина Златковић']
k = len(l)
print( l[ k ] )
  Q-117: Изабери тачан одговор:
 • Јасмина Златковић
 • Нетачно
 • Миленко Љубић
 • Нетачно
 • Пајтон окружење ће пријавити грешку због тога што елемент коме се приступа у листи (у трећој линији кода) не постоји.
 • Тачно

Питање 20.*

Нека је дат проблем

Нека је дата листа максималних дневних температура бележених током 10 узастопних дана у јануару месецу. Колико пута је током тих десет дана максимална температура била једнака 0?

и део програма за његово решавање:

l = [14.2, 9.0, 10.0, 18.6, -2.9, 3.6, 17.7]
___________
print( k )

Која би од наредних линија могла да употпуни програм тако да се његовим извршавањем добије тачан одговор на постављено питање?

  Q-118: Изабери тачан одговор:
 • k = l.count(0)
 • Тачно
 • k = l.count("0")
 • Нетачно
 • k = count(l,0.0)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 21.**

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = [2, 5, 8, 9, 13, 1, 9]
k = 3
l[k] = l[0]
l[0] = k
print( l )
  Q-119: Изабери тачан одговор:
 • [3, 5, 8, 2, 13, 1, 9]
 • Тачно
 • [3, 5, 2, 9, 13, 1, 9]
 • Нетачно
 • [2, 5, 8, 9, 13, 1, 9]
 • Нетачно

Питање 22.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = [13, 11, 18]
k = [13, 16, 15]
n = l + k
print( n )
  Q-120: Изабери тачан одговор:
 • [13, 11, 18, 13, 16, 15]
 • Тачно
 • [26, 27, 33]
 • Нетачно
 • 86
 • Нетачно
 • Трећа линија кода није исправна Пајтон наредба. Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 23.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = [17] + 18
print( l )
  Q-121: Изабери тачан одговор:
 • [17, 18]
 • Нетачно
 • 35
 • Нетачно
 • Прва линија кода није исправна Пајтон наредба. Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Тачно

Питање 24.*

Нека су дефинисане две листе на следећи начин:

l = [11, 4, 10, 4]
k = [17, 15, 18, 18, 8, 13]

Који од понуђених израза НЕЋЕ имати вредност збира свих елемената ове две листе?

  Q-122: Изабери тачан одговор:
 • sum( l + k )
 • Нетачно
 • sum( l, k )
 • Тачно
 • sum( l ) + sum( k )
 • Нетачно