Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za šesti razred

Листе

Питање 1.

На који начин се у Пајтон језику дефинише листа која садржи бројеве -5, 3, -2, -5?

  Q-122: Изабери тачан одговор:

 • lista = [-5, 3, -2, -5]
 • Тачно
 • lista = (-5, 3, -2, -5)
 • Нетачно
 • lista = {-5, 3, -2, -5}
 • Нетачно

Питање 2.

На који начин се у Пајтон језику дефинише листа која садржи бројеве -9, 39 и име породице којој је припадао краљ Петар Први?

  Q-123: Изабери тачан одговор:

 • lista = [-9, 39, ”Карађорђевић”]
 • Тачно
 • lista = [-9, 39, Карађорђевић]
 • Нетачно
 • lista = {-9, 39, ”Карађорђевић”}
 • Нетачно
 • Није могуће дефинисати листу која садржи бројеве и ниске истовремено.
 • Нетачно

Питање 3.

Која је вредност шестог елемента листе која је дефинисана у наредној линији?

lista = [184, 189, 169, 120, 46, 118, 181]

Одговор:

Питање 4.

Чему је једнак индекс шестог елемента листе која је дефинисана у наредној линији?

lista = [76, 80, 74, 191, 112, 134, 103]

  Q-124: Изабери тачан одговор:

 • 5
 • Тачно
 • 6
 • Нетачно
 • 134
 • Нетачно
 • 103
 • Нетачно

Питање 5.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista = [4, -3, -1, 0]
print( lista[ 2 ] )

  Q-125: Изабери тачан одговор:

 • -1
 • Тачно
 • -3
 • Нетачно
 • [4, -3]
 • Нетачно
 • [-3, 0]
 • Нетачно

Питање 6.*

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista = [17, 11, 15, 7, 13]
lista[ -1 ] = 0
print( lista )

  Q-126: Изабери тачан одговор:

 • [17, 11, 15, 7, 0]
 • Тачно
 • [17, 11, 15, 0, 13]
 • Нетачно
 • [-1, 11, 15, 7, 13]
 • Нетачно
 • Листа ће остати непромењена. Елемент са индексом -1 не постоји, па се команда доделе неће ни извршити.
 • Нетачно

Питање 7.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista = [-5, 3, 4, -1]
print( len( lista ) )

Одговор:

Питање 8.*

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista1=[-4, 4, "pera", "4"]
print( len( lista1 ) )

  Q-127: Изабери тачан одговор:

 • 2
 • Нетачно
 • 3
 • Нетачно
 • 4
 • Тачно

Питање 9.*

Нека наведена листа представља цене сладоледа у једној продавници. Којом командом се може добити најнижа цена сладоледа?

lista = [147, 79, 74, 77, 75]

  Q-128: Изабери тачан одговор:

 • min( lista )
 • Тачно
 • lista[-1]
 • Нетачно
 • lista[0]
 • Нетачно
 • lista[1]
 • Нетачно

Питање 10.*

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista=[-3, -3, 3, 3]
print( sum( lista ) / len( lista ) )

  Q-129: Изабери тачан одговор:

 • 0
 • Нетачно
 • 0.0
 • Тачно
 • 0
 • Нетачно

Питање 11.

Којом Пајтон уграђеном функцијом се може сортирати листа?

  Q-130: Изабери тачан одговор:

 • sorted
 • Тачно
 • order
 • Нетачно
 • max
 • Нетачно
 • sort
 • Нетачно

Питање 12.*

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

voce = [50, 65, 40, 45, 80]
cena = sorted( voce )
print( cena )

  Q-131: Изабери тачан одговор:

 • [50, 65, 40, 45, 80]
 • Нетачно
 • [40, 45, 50, 65, 80]
 • Тачно
 • [2, 3, 0, 1, 4]
 • Нетачно

Питање 13.**

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

povrce = [62, 83, 72, 58, 126, 146, 118]
cena = sorted(povrce)
print(sum( cena[0 : 4] ) )

  Q-132: Изабери тачан одговор:

 • 275
 • Нетачно
 • 545
 • Нетачно
 • 275
 • Тачно

Питање 14.**

Шта се добија извршавањем следећег кода у којем листа представља цене сладоледа?

sladoled = [162, 137, 179, 156, 184, 196, 196]
cena = sorted(sladoled)
print( cena[-3 : ] )

  Q-133: Изабери тачан одговор:

 • Цене три најскупља сладоледа.
 • Тачно
 • Цене четири најскупља сладоледа.
 • Нетачно
 • Цене три најјефтинија сладоледа.
 • Нетачно
 • Последња команда није исправно записана, па ће Пајтон окружење дати поруку о грешци и неће је извршти.
 • Нетачно

Питање 15.**

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

sladoled = [158, 93, 170, 88, 45, 78, 169]
print( sorted(sladoled)[0 : 4] )

  Q-134: Изабери тачан одговор:

 • [45, 78, 88, 93]
 • Тачно
 • [88, 93, 158, 170]
 • Нетачно
 • [45, 78, 88, 93, 158]
 • Нетачно
 • [45, 88, 93, 158, 170]
 • Нетачно
 • Последња команда није исправно записана, па ће Пајтон окружење дати поруку о грешци и неће је извршти.
 • Нетачно

Питање 16.**

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

sladoled = [121, 194, 158, 66, 150, 83, 141]
print( sorted( sladoled[0 : 4] ) )

  Q-135: Изабери тачан одговор:

 • [66, 83, 121, 141]
 • Нетачно
 • [66, 121, 158, 194]
 • Тачно
 • [66, 83, 121, 141, 150]
 • Нетачно
 • [66, 121, 150, 158, 194]
 • Нетачно

Питање 17.*

Ако је наредбом

lista = ['Миленко Љубић', 'Милица Стојковић', 'Александар Вилимоновић', 'Ђурађ Јокић', 'Калина Филиповић', 'Јасмина Златковић']

дефинисана листа имена ђака уређена према њиховом распореду у дневнику, којом линијом ће бити исписан број који у дневнику има Јасмина Златковић?

  Q-136: Изабери тачан одговор:

 • lista.index( "Јасмина Златковић" ) + 1
 • Тачно
 • lista.find( "Јасмина Златковић" )
 • Нетачно
 • lista.index( "Јасмина Златковић" )
 • Нетачно

Питање 18.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = ['Миленко Љубић', 'Милица Стојковић', 'Александар Вилимоновић', 'Ђурађ Јокић', 'Калина Филиповић', 'Јасмина Златковић']
k = l.index( "Миленко Љубић" )
print( l[ k-1 ] )

  Q-137: Изабери тачан одговор:

 • Јасмина Златковић
 • Тачно
 • Миленко Љубић
 • Нетачно
 • Пајтон окружење ће пријавити грешку због тога што елемент коме се приступа у листи (у трећој линији кода) не постоји.
 • Нетачно

Питање 19.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = ['Миленко Љубић', 'Милица Стојковић', 'Александар Вилимоновић', 'Ђурађ Јокић', 'Калина Филиповић', 'Јасмина Златковић']
k = len(l)
print( l[ k ] )

  Q-138: Изабери тачан одговор:

 • Јасмина Златковић
 • Нетачно
 • Миленко Љубић
 • Нетачно
 • Пајтон окружење ће пријавити грешку због тога што елемент коме се приступа у листи (у трећој линији кода) не постоји.
 • Тачно

Питање 20.*

Нека је дат проблем

Нека је дата листа максималних дневних температура бележених током 10 узастопних дана у јануару месецу. Колико пута је током тих десет дана максимална температура била једнака 0?

и део програма за његово решавање:

l = [13.2, 14.3, 15.1, 14.3, 12.1, 1.0, 18.3]
___________
print( k )

Која би од наредних линија могла да употпуни програм тако да се његовим извршавањем добије тачан одговор на постављено питање?

  Q-139: Изабери тачан одговор:

 • k = l.count(0)
 • Тачно
 • k = l.count("0")
 • Нетачно
 • k = count(l,0.0)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 21.**

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = [2, 5, 8, 9, 13, 1, 9]
k = 3
l[k] = l[0]
l[0] = k
print( l )

  Q-140: Изабери тачан одговор:

 • [3, 5, 8, 2, 13, 1, 9]
 • Тачно
 • [3, 5, 2, 9, 13, 1, 9]
 • Нетачно
 • [2, 5, 8, 9, 13, 1, 9]
 • Нетачно

Питање 22.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = [12, 4, 8]
k = [16, 1, 9]
n = l + k
print( n )

  Q-141: Изабери тачан одговор:

 • [12, 4, 8, 16, 1, 9]
 • Тачно
 • [28, 5, 17]
 • Нетачно
 • 50
 • Нетачно
 • Трећа линија кода није исправна Пајтон наредба. Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 23.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = [4] + 10
print( l )

  Q-142: Изабери тачан одговор:

 • [4, 10]
 • Нетачно
 • 14
 • Нетачно
 • Прва линија кода није исправна Пајтон наредба. Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Тачно

Питање 24.*

Нека су дефинисане две листе на следећи начин:

l = [19, 1, 19, 1, 11]
k = [6, 16, 10, 8, 5, 4]

Који од понуђених израза НЕЋЕ имати вредност збира свих елемената ове две листе?

  Q-143: Изабери тачан одговор:

 • sum( l + k )
 • Нетачно
 • sum( l, k )
 • Тачно
 • sum( l ) + sum( k )
 • Нетачно