Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za šesti razred

Изрази

Питање 1.

Шта ће исписати Пајтон окружење када му у командну линију унесеш следећи израз?

24 + 76
  Q-70: Изабери тачан одговор:
 • 24 + 76
 • Нетачно
 • 100
 • Тачно
 • Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 2.

Који од записа представља производ бројева 49 и 51 забележен Пајтон изразом?

  Q-71: Изабери тачан одговор:
 • 49 * 51
 • Тачно
 • 49 x 51
 • Нетачно
 • 49 ^ 51
 • Нетачно

Питање 3.*

Који од понуђених израза представљају исправно записан Пајтон израз који је еквивалентан датом аритметичком изразу?

18 : (-15) + (-37) * 6
  Q-72: Изабери тачан одговор:
 • 18 / -15 + -37 * 6
 • Тачно
 • 18 // -15 + -37 * 6
 • Нетачно
 • 18 / (-15) + (-37) * 6
 • Тачно
 • 18 : (-15) + (-37) * 6
 • Нетачно
 • 18 : (-15) + (-37) * 6
 • Нетачно

Питање 4.*

Који од понуђених израза представљају исправно записане Пајтон изразе?

  Q-73: Изабери тачан одговор:
 • 35 : ( 27 + 2 )
 • Нетачно
 • ( 12 - 35 ) ( 27 - 2 )
 • Нетачно
 • 35 * 27 * ( 12 - 27 )
 • Тачно
 • 12 - 35 x 27 - 2
 • Нетачно
 • 12 - [(35 + 27) - 2]
 • Нетачно

Питање 5.*

Који од понуђених израза представљају исправно записане Пајтон изразе?

  Q-74: Изабери тачан одговор:
 • 8475 - -9
 • Тачно
 • 96 + 8 x 8
 • Нетачно
 • 475 : 8 - 24
 • Нетачно
 • 8 475 + 24
 • Нетачно
 • 475 - -9 + 24
 • Тачно

Питање 6.

Који од понуђених израза представљају исправно записан Пајтон израз који је еквивалентан датом аритметичком изразу?

_images/Izrazi01Formula1b.png
  Q-75: Изабери тачан одговор:
 • 2 : 7 - 8
 • Нетачно
 • 2 / 7 - 8
 • Тачно
 • 2 : (7 - 8)
 • Нетачно
 • 2 /(7 - 8)
 • Нетачно

Питање 7.*

Који од понуђених израза представљају исправно записан Пајтон израз који је еквивалентан датом аритметичком изразу?

_images/Izrazi01Formula2b.png
  Q-76: Изабери тачан одговор:
 • - ( 2 + 4 ) / (7 - 8)
 • Нетачно
 • - 2 + 4 / 7 - 8
 • Тачно
 • - ( 2 + 4 ) / 7 - 8
 • Нетачно
 • - 2 + 4 / (7 - 8)
 • Нетачно

Питање 8.*

Шта ће исписати Пајтон окружење када му затражиш да израчуна вредност следећег израза?

176 - 3 * ( 5 - 3 )

Одговор:

Питање 9.*

Пајтон окружење ће исписати већи број када израчуна вредност којег од наредна два израза?

  Q-77: Изабери тачан одговор:
 • (8 + 3) * 6 + 15
 • Тачно
 • 8 + 3 * 6 + 15
 • Нетачно

Питање 10.*

Извршавањем које од наредних линија кода се израчунава и исписује производ разлике бројева 18 и 43 и разлике бројева 67 и 28?

  Q-78: Изабери тачан одговор:
 • print(18 - 43 * (67 - 28))
 • Нетачно
 • print((18 - 43) * (67 - 28))
 • Тачно
 • print(18 - 43 * 67 - 28)
 • Нетачно

Питање 11.*

Запиши у Пајтон језику израз којим је представљен производ броја 42 и разлике бројева 9 и 24.

  Q-79: Изабери тачан одговор:
 • 42 * 9 - 24
 • Нетачно
 • 42 * (9 - 24)
 • Тачно
 • 42 - 9 * 24
 • Нетачно

Питање 12.*

Који од наредних програма израчунава и исписује производ збира 70 и 40 и двоструке разлике бројева 73 и 55 ?

  Q-80: Изабери тачан одговор:
 • print((70 + 40) * 2 * 73 - 55)
 • Нетачно
 • print((70 + 40) * 2 * (73 - 55))
 • Тачно
 • print(70 + 40 * 2 * 73 - 55)
 • Нетачно

Питање 13.**

Нека је дат следећи задатак:

Марко је 7 дана добијао по 250 динара од деде. За то време је 2 пута купио сладолед и 2 пута паковање жвака. Цена једног сладоледа је 38 динара, а паковања жвака 9 динара. Колико новца је Марку остало?

Извршавањем које од наредних команди ће бити исписан тачан одговор на питање постављено у задатаку?

  Q-81: Изабери тачан одговор:
 • print(7*(250 - 2*(38 + 9)))
 • Нетачно
 • print(7*250 - 2*38 - 9)
 • Нетачно
 • print(7*250 - 2*(38 + 9))
 • Тачно
 • print(7*250 - 2*38 - 2*9)
 • Тачно
 • print(7*(250 - 2*38 - 2*9))
 • Нетачно

Питање 14.*

Шта ће бити вредност следећег Пајтон израза?

16 * -3 + -2.0 * 4
  Q-82: Изабери тачан одговор:
 • -56.0
 • Тачно
 • 56.0
 • Нетачно
 • -56
 • Нетачно
 • 56
 • Нетачно
 • Дата линија не представља исправно записан Пајтон израз.
 • Нетачно

Питање 15.*

Шта ће бити вредност следећег Пајтон израза?

- 8 * - 8 + 8 * - 8 * - 8
  Q-83: Изабери тачан одговор:
 • Израз није исправно записан.
 • Нетачно
 • 576
 • Тачно
 • 0
 • Нетачно

Питање 16.*

Пајтон окружење ће исписати већи број када израчуна вредност којег од наредна два израза?

  Q-84: Изабери тачан одговор:
 • 9 + 4 * (8 + 0)
 • Нетачно
 • 9 + 4 * 8 + 0
 • Нетачно
 • Вредности датих израза су једнаке.
 • Тачно

Питање 17.

У којим од наредних линија је име променљиве исправно задато?

  Q-85: Изабери тачан одговор:
 • suma_1 = 1
 • Тачно
 • suma(1) = 1
 • Нетачно
 • suma1 = 1
 • Тачно
 • suma*novca = 1
 • Нетачно

Питање 18.*

Шта од наведеног може бити исправно име променљиве у језику Пајтон?

  Q-86: Изабери тачан одговор:
 • ukupnaSuma
 • Тачно
 • zdravo#svete
 • Нетачно
 • _rezultat
 • Тачно
 • !xyZ
 • Нетачно

Питање 19.*

Шта ће исписати Пајтон окружење када изврши следећи програм?

d = 12
n = 5 * d
print(n)

Одговор:

Питање 20.*

Шта ће исписати Пајтон окружење када изврши следећи програм?

d = -5
n = 7 * d
n = d - 7
print(n)

Одговор:

Питање 21.*

Којa од наредних линија представља исправно записану Пајтон наредбу?

  Q-87: Изабери тачан одговор:
 • n2 = 4
 • Тачно
 • n - 4 = 10
 • Нетачно

Питање 22.*

Нека је са d означена количина новца коју Душан има, а са n количина новца коју има Никола, која чињеница је забележена наредном линијом кода?

n = d + 2
  Q-88: Изабери тачан одговор:
 • Душан има 2 динара више од Николe.
 • Нетачно
 • Никола има 2 динара више од Душана.
 • Тачно
 • Дата линија кода не представља исправну Пајтон наредбу.
 • Нетачно

Питање 23.*

Дат је задатак

Марко је имао 850 динара. Kупио је 2 свеске и 3 оловке. Када је завршио куповину добио је од мајке још 100 динара, а затим купио себи сладолед. Колико је новца остало Марку, ако је цена свеске 120 динара, цена оловке 28 , а цена сладоледа 90 ?

и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак.

na_pocetku = 850
sveska = 120
olovka = 28
sladoled = 90
na_kraju = ____________
print(na_kraju)

Која од понуђених команди би била одговарајућа довршена верзија означене линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-89: Изабери тачан одговор:
 • na_kraju = na_pocetku - (2 * sveska + 3 * olovka + sladoled) + 100
 • Тачно
 • na_kraju = na_pocetku - 2 * sveska - 3 * olovka - sladoled - 100
 • Нетачно
 • na_kraju = na_pocetku - 2 * sveska + 3 * olovka + sladoled + 100
 • Нетачно

Питање 24.*

Нека је уз задатак:

Марко је првог дана прочитао 60 страна књиге, што представља шестину целе књиге. Колико страна има цела књига?

дат и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак:

prvi_dan = 60
cela_knjiga =
print(cela_knjiga)

Која од понуђених линија кода би била одговарајућа довршена верзија друге линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-90: Изабери тачан одговор:
 • cela_knjiga = prvi_dan * 6
 • Тачно
 • cela_knjiga = prvi_dan * 5
 • Нетачно
 • cela_knjiga = prvi_dan / 6
 • Нетачно
 • cela_knjiga = prvi_dan / 5
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 25.**

Нека је уз задатак

Марко је првог дана прочитао 384 страна књиге и остала му је још једна трећина књиге. Колико му је страна преостало да прочита да би прочитао целу књигу?

дат и недовршен Пајтон програм за његово решавање.

prvi_dan = 384
preostalo =
print(cela_knjiga)

Која од понуђених линија кода би била одговарајућа довршена верзија друге линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-91: Изабери тачан одговор:
 • preostalo = prvi_dan * 3
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan * 2
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan / 3
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan / 2
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 26.**

Нека је дат следећи задатак:

Ања је прочитала књигу за три дана. Првог дана је прочитала 28 страна, другог 18 страна више него првог, а трећег 2 пута више него другог. Колико та књига има страна?

и следеће линије Пајтон програма:

 1. cela_knjiga = c + b + r
  
 2. b = c + 18
  
 3. c = 28
  
 4. r = b * 2
  
 5. print(cela_knjiga)
  

Којим редоследом би команде требало распоредити у програму да би он при покретању дао исправно решење постављеног задатка?

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 12345)

Одговор:

Питање 27.**

Нека је дат следећи задатак

Тина је штедела 4 дана. Првог дана је уштедела 180 динара, другог 20 динара више него првог, трећег половину од онога што је уштедела другог дана, а четвртог дана 50 динара више него трећег дана. Купила је два колача за по 90 динара. Колико новца има сада?

и следеће линије Пајтон програма

 1. print(kusur)
  
 1. m = 180
  
 2. s = a / 2
  
 3. usteda = m + a + s + v
  
 4. kusur = usteda - 2 * 90
  
 5. a = m + 20
  
 6. v = s + 50
  

Којим редоследом би команде требало распоредити у програму да би при покретању дао исправно решење постављеног задатка?

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 12345)

Одговор:

Питање 28.**

Дат је задатак

Лена је половину свог џепарца потрошила на базену, од преостале половине трећину је одлучила да поклони сестри, а купила је и један прстен за 200 динара. Колико је износио Ленин џепарац, ако јој је после свих трошкова остало 300 динара?

и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак.

na_kraju = 300
na_pocetku = ________________
print(na_kraju)

Која од понуђених команди би била одговарајућа довршена верзија означене линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-92: Изабери тачан одговор:
 • na_pocetku = (((na_kraju + 200) / 2) * 3) * 2
 • Нетачно
 • na_pocetku = (na_kraju + 200) / (1 - 1 / 2 - 1 / 3)
 • Тачно
 • na_pocetku = na_kraju * 3 + na_kraju * 2 + 200
 • Нетачно