Prijavi problem


Obeleži sve katergorije koje odgovaraju problemu

Jos detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link
Na žalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo Vaš zahtev.
Molimo Vas da pokušate kasnije.

Zbirka kratkih pitanja iz programiranja za šesti i sedmi razred

Изрази

Питање 1.

Шта ће исписати Пајтон окружење када му затражиш да израчуна вредност следећег израза?

39 + 86

Одговор:

Питање 2.

Шта ће исписати Пајтон окружење када му затражиш да израчуна вредност следећег израза?

28 * 9

Одговор:

Питање 3.*

Пајтон окружење ће исписати већи број када израчуна вредност којег од наредна два израза?

  Q-69: Изабери тачан одговор:
 • (6 + 8) * 7 + 7
 • Тачно
 • 6 + 8 * 7 + 7
 • Нетачно

Питање 4.*

Који од наредних програма израчунава и исписује производ разлике бројева 10 и 88 и разлике бројева 83 и 53?

  Q-70: Изабери тачан одговор:
 • print(10 - 88 * (83 - 53))
 • Нетачно
 • print((10 - 88) * (83 - 53))
 • Тачно
 • print(10 - 88 * 83 - 53)
 • Нетачно

Питање 5.*

Запиши у Пајтон језику израз којим је представљен производ броја 99 и разлике бројева 34 и 90.

  Q-71: Изабери тачан одговор:
 • 99 * 34 - 90
 • Нетачно
 • 99 * (34 - 90)
 • Тачно
 • 99 - 34 * 90
 • Нетачно

Питање 6.*

Који од наредних програма израчунава и исписује производ збира 32 и 46 и двоструке разлике бројева 83 и 65 ?

  Q-72: Изабери тачан одговор:
 • print((32 + 46) * 2 * 83 - 65))
 • Нетачно
 • print((32 + 46) * 2 * (83 - 65))
 • Тачно
 • print(32 + 46 * 2 * (83 - 65))
 • Нетачно

Питање 7.**

Марко је 7 дана добијао по 184 динара од деде и за то време је 3 пута купио по сладолед и по паковање жвака, при чему је један сладолед коштао 48 динара, а паковање жвака 4 динара. Којим од наредних команди ће Пајтон окружење израчунати и исписати количину новца која је Марку остала?

  Q-73: Изабери тачан одговор:
 • print(7*(184 - 3*(48 + 4)))
 • Тачно
 • print(7*184 - 3*48 - 4)
 • Нетачно
 • print(7*184 - 3*(48 + 4))
 • Нетачно
 • print(7*184 - 3*48 - 3*4)
 • Нетачно
 • print(7*(184 - 3*48 - 3*4))
 • Тачно

Питање 8.

У којим од наредних линија је име променљиве исправно задато?

suma novca = 28
  Q-74: Изабери тачан одговор:
 • suma_
 • Тачно
 • 1suma
 • Нетачно
 • suma1
 • Тачно
 • suma novca
 • Нетачно

Питање 9.*

Шта од наведеног може бити исправно име променљиве у језику Пајтон?

  Q-75: Изабери тачан одговор:
 • for_i
 • Тачно
 • me&u
 • Нетачно
 • xyZ
 • Тачно
 • 6ak
 • Нетачно

Питање 10.*

Шта ће исписати Пајтон окружење када изврши следећи програм?

d = 37
n = 6 * d
print(n)

Одговор:

Питање 11.*

Шта ће исписати Пајтон окружење када изврши следећи програм?

d = 28
n = 9 * d
n = d - 9
print(n)

Одговор:

Питање 12.*

Којa од наредних линија представља исправно записану Пајтон наредбу?

  Q-76: Изабери тачан одговор:
 • n = d / 5
 • Тачно
 • drugi!dan = prvi + 9
 • Нетачно

Питање 13.*

Нека је са d означена количина новца коју Душан има, а са n количина новца коју има Никола, која чињеница је забележена наредном линијом кода?

n - d = 2
  Q-77: Изабери тачан одговор:
 • Душан има 2 динара више од Николe.
 • Нетачно
 • Никола има 2 динара више од Душана.
 • Нетачно
 • Дата линија кода не представља исправну Пајтон наредбу.
 • Тачно

Питање 14.*

Дат је задатак

Марко је имао 950 динара. Kупио је 2 свеске и 3 оловке. Када је завршио куповину дао је брату 100 динара, а затим купио себи сладолед. Колико је новца остало Марку, ако је цена свеске 120 динара, цена оловке 42 , а цена сладоледа 90 ?

и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак.

na_pocetku = 950
sveska = 120
olovka = 42
sladoled = 90
na_kraju = ____________
print(na_kraju)

Која од понуђених команди би била одговарајућа довршена верзија означене линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-78: Изабери тачан одговор:
 • na_kraju = na_pocetku - (2 * sveska + 3 * olovka + sladoled) + 100
 • Нетачно
 • na_kraju = na_pocetku - 2 * sveska - 3 * olovka - sladoled - 100
 • Тачно
 • na_kraju = na_pocetku - 2 * sveska + 3 * olovka + sladoled + 100
 • Нетачно

Питање 15.*

Нека је уз задатак:

Марко је првог дана прочитао 110 страна књиге, што представља четвртину целе књиге. Колико страна има цела књига?

дат и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак:

prvi_dan = 110
cela_knjiga =
print(cela_knjiga)

Која од понуђених линија кода би била одговарајућа довршена верзија друге линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-79: Изабери тачан одговор:
 • cela_knjiga = prvi_dan * 4
 • Тачно
 • cela_knjiga = prvi_dan * 3
 • Нетачно
 • cela_knjiga = prvi_dan / 4
 • Нетачно
 • cela_knjiga = prvi_dan / 3
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 16.**

Нека је уз задатак

Марко је првог дана прочитао 156 страна књиге и остала му је још једна трећина књиге. Колико му је страна преостало да прочита да би прочитао целу књигу?

дат и недовршен Пајтон програм за његово решавање.

prvi_dan = 156
preostalo =
print(cela_knjiga)

Која од понуђених линија кода би била одговарајућа довршена верзија друге линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-80: Изабери тачан одговор:
 • preostalo = prvi_dan * 3
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan * 2
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan / 3
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan / 2
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 17.**

Нека је дат следећи задатак:

Ања је прочитала књигу за три дана. Првог дана је прочитала 46 страна, другог 18 страна више него првог, а трећег 2 пута више него другог. Колико та књига има страна?

и следеће линије Пајтон програма:

 1. r = b * 2
  
 2. b = c + 18
  
 3. cela_knjiga = c + b + r
  
 4. print(cela_knjiga)
  
 5. c = 46
  

Којим редоследом би команде требало распоредити у програму да би он при покретању дао исправно решење постављеног задатка?

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 12345)

Одговор:

Питање 18.**

Нека је дат следећи задатак

Тина је штедела 4 дана. Првог дана је уштедела 180 динара, другог 20 динара више него првог, трећег половину од онога што је уштедела другог дана, а четвртог дана 50 динара више него трећег дана. Купила је два колача за по 90 динара. Колико новца има сада?

и следеће линије Пајтон програма

 1. v = s + 50
  
 2. s = a / 2
  
 3. kusur = usteda - 2 * 90
  
 4. m = 180
  
 5. print(kusur)
  
 6. usteda = m + a + s + v
  
 7. a = m + 20
  

Којим редоследом би команде требало распоредити у програму да он при покретању дао исправно решење постављеног задатка?

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 12345)

Одговор:

Питање 19.**

Дат је задатак

Лена је половину свог џепарца потрошила на базену, од преостале половине трећину је одлучила да поклони сестри, а купила је и један прстен за 200 динара. Колико је износио Ленин џепарац, ако јој је после свих трошкова остало 300 динара?

и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак.

na_kraju = 300
na_pocetku = ________________
print(na_kraju)

Која од понуђених команди би била одговарајућа довршена верзија означене линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-81: Изабери тачан одговор:
 • na_pocetku = (((na_kraju + 200) / 2) * 3) * 2
 • Тачно
 • na_pocetku = (na_kraju + 200) / (1 - 1 / 2 - 1 / 3 * 1 / 2)
 • Нетачно
 • na_pocetku = na_kraju * 3 + na_kraju * 2 + 200
 • Нетачно

Питање 20.

Који од понуђених израза представља исправно записан Пајтон израз који је еквивалентан датом аритметичком изразу?

18 : (-15) + (-38) * 5
  Q-82: Изабери тачан одговор:
 • 18 / -15 + -38 * 5
 • Тачно
 • 18 // -15 + -38 * 5
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђена два.
 • Нетачно

Питање 21.*

Шта ће бити вредност следећег Пајтон израза?

12 * -2 + -2.0 * 13
  Q-83: Изабери тачан одговор:
 • -50.0
 • Тачно
 • 50.0
 • Нетачно
 • -50
 • Нетачно
 • 50
 • Нетачно
 • Дата линија не представља исправно записан Пајтон израз.
 • Нетачно

Питање 22.*

Шта ће бити вредност следећег Пајтон израза?

- 4 * - 4 + 4 * - 4 * - 4
  Q-84: Изабери тачан одговор:
 • Израз није исправно записан.
 • Нетачно
 • 80
 • Тачно
 • 0
 • Нетачно

Питање 23.*

Пајтон окружење ће исписати већи број када израчуна вредност којег од наредна два израза?

  Q-85: Изабери тачан одговор:
 • -2 + 0 * (9 + 9)
 • Нетачно
 • -2 + 0 * 9 + 9
 • Тачно
 • Вредности датих израза су једнаке.
 • Нетачно