Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za šesti razred

Гранање

Питање 1.

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

semafor = 'zeleno'
if (semafor == 'zeleno'):
 print('predji ulicu')
else:
 print('ne mozes da predjes ulicu')

  Q-53: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписан текст 'ne mozes da predjes ulicu'.
 • Нетачно
 • Биће исписан текст 'predji ulicu'.
 • Тачно
 • Биће исписан текст 'zeleno'.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 2.

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

semafor = 'crveno'
if (semafor == 'zeleno'):
 print('predji ulicu')
else:
 print('ne mozes da predjes ulicu')

  Q-54: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписан текст 'ne mozes da predjes ulicu'.
 • Тачно
 • Биће исписан текст 'predji ulicu'.
 • Нетачно
 • Биће исписан текст 'crveno'.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 3.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

semafor = 'plavo'
if (semafor == 'zeleno'):
 print('predji ulicu')
else:
 print('ne mozes da predjes ulicu')

  Q-55: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписан текст 'ne mozes da predjes ulicu'.
 • Тачно
 • Биће исписан текст 'predji ulicu'.
 • Нетачно
 • Биће исписан текст 'plavo'.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 4.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

semafor = 'zeleno'
if (semafor == 'zeleno'):
 print('predji ulicu')
if (semafor == 'crveno'):
 print('ne mozes da predjes ulicu')

  Q-56: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписан текст 'ne mozes da predjes ulicu'.
 • Нетачно
 • Биће исписан текст 'predji ulicu'.
 • Тачно
 • Биће исписан текст 'zeleno'.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 5.**

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

semafor = 'plavo'
if (semafor == 'zeleno'):
 print('predji ulicu')
if (semafor == 'crveno'):
 print('ne mozes da predjes ulicu')

  Q-57: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписан текст 'ne mozes da predjes ulicu'.
 • Нетачно
 • Биће исписан текст 'predji ulicu'.
 • Нетачно
 • Биће исписан текст 'plavo'.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 6.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

a = 0
b = 0
if (a > b):
 print(a)
else:
 print(b)

Одговор:

Питање 7.*

Нека је задатак да се напише програм којим се учитавају цене сладоледа Руменко и Шаренко, а затим испише назив скупљег и нека је код који следи његово решење. Шта ће бити резултат извршавања тог кода уколико се при покретању дају исте цене за сладоледе?

rumenko=int(input('Unesi cenu za rumenka'))
sarenko=int(input('Unesi cenu za sarenka'))
if (rumenko>sarenko):
 print("rumenko")
else:
 print("sarenko")

  Q-58: Изабери тачан одговор:

 • sarenko
 • Тачно
 • rumenko
 • Нетачно
 • Биће исписани називи оба сладоледа.
 • Нетачно
 • Програм неће исписати никакву поруку.
 • Нетачно

Питање 8.*

Који услов треба да буде уписан у следећи код да би код исписивао исправан коментар о дељивости унетог броја а бројем 5?

a = int(input('Unesi jedan broj'))
if (  ):
 print('Broj je deljiv sa 5')
else:
 print('Broj nije deljiv sa 5')

  Q-59: Изабери тачан одговор:

 • a % 5 == 0
 • Тачно
 • a / 5 == 0
 • Нетачно
 • a // 5 == 0
 • Нетачно
 • Ниједан од наведених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 9.

Који услов треба да буде додат команди if да би програм исписивао исправан коментар о томе да ли се унети број налази у листи l?

lista = [5,27,36,17]
a = int(input("Unesi jedan broj"))
if ( ):
 print("Uneti broj se nalazi u listi")
else:
 print("Uneti broj se ne nalazi u listi")

  Q-60: Изабери тачан одговор:

 • a exist in lista
 • Нетачно
 • len(a & lista) > 0
 • Нетачно
 • a in lista
 • Тачно

Питање 10.

Која од наведених линија имену Istinito додељује истинитосну вредност ТАЧНО?

  Q-61: Изабери тачан одговор:

 • Istinito = true
 • Нетачно
 • Istinito = False
 • Нетачно
 • Istinito = True
 • Тачно
 • Istinito = false
 • Нетачно
 • Istinito = T
 • Нетачно

Питање 11.

Шта ће Пајтон окружење исписати извршавањем следећег кода?

ime = input("Unesi ime")
if True:
 print("Ispravno")
else:
 print("Neispravno")

  Q-62: Изабери тачан одговор:

 • Исписаће текст Ispravno без обзира на вредност која је уписана у ime.
 • Тачно
 • Исписаће текст Neispravno без обзира на вредност која је уписана у ime.
 • Нетачно
 • У зависности од тога да ли је унета вредност исправна или не биће исписана реч Ispravno, односно Neispravno.
 • Нетачно

Питање 12.

Шта ће бити резултат извршавања следећег програма?

a = -8 > -31
print(a)

  Q-63: Изабери тачан одговор:

 • True
 • Тачно
 • -8 > -31
 • Нетачно
 • False
 • Нетачно
 • Прва команда није разумљива Пајтон окружењу, па ће бити исписана порука о грешци.
 • Нетачно

Питање 13.

Шта ће бити резултат извршавања следећег програма?

a = not(-4 > -28)
print(a)

  Q-64: Изабери тачан одговор:

 • True
 • Нетачно
 • -4 > -28
 • Нетачно
 • False
 • Тачно
 • Прва команда није разумљива Пајтон окружењу, па ће бити исписана порука о грешци.
 • Нетачно

Питање 14.*

Који од наредних логичких израза одговара исказу a није веће од 5, где а има бројевну вредност?

  Q-65: Изабери тачан одговор:

 • а not> 5
 • Нетачно
 • not (a > 5)
 • Тачно
 • (a >= 5)
 • Нетачно
 • !(a > 5)
 • Нетачно

Питање 15.

Шта ће Пајтон окружење исписати након извршавања следећег кода?

a = 8
print( (a < 6) and (a > -10) )

  Q-66: Изабери тачан одговор:

 • True
 • Нетачно
 • False
 • Тачно

Питање 16.

Шта ће Пајтон окружење исписати након извршавања следећег кода?

a = 11
print( (a < 6) or (a > -10) )

  Q-67: Изабери тачан одговор:

 • True
 • Тачно
 • False
 • Нетачно

Питање 17.**

Шта ће бити резултат извршавања следећег кода?

a = 8
b = 61
if (( a >= 10) or (b <= 70)) and (a + b > 50):
 print(a - b)
else:
 print(2 * a - b)

Одговор:

Питање 18.**

Нека је постављен следећи проблем

Цена аутобуске карте је 820 динара. За децу (деца старија од 7 и млађа од 20 година) и пензионере (старије од 65 ) одобрава се попуст од 100 динара. Напиши програм којим се на основу унетог броја година исписује цена карте.

и следећи недовршени код

godine = int(input("Unesi koliko imas godina"))
cena = 820
if (_______________________):
 cena = 820 - 100
print(cena)

Којим од датих услова треба допунити програм (на означеном месту) да би програм исправно одређивао цену карте?

  Q-68: Изабери тачан одговор:

 • (godine > 7 and godine <= 20) or (godine >= 65)
 • Нетачно
 • (godine > 7 and godine < 20) or (godine > 65)
 • Тачно
 • godine > 7 and godine <= 20 or godine >= 65
 • Нетачно
 • godine > 7 and godine < 20 or godine > 65
 • Нетачно

Питање 19.*

Шта ће исписати Пајтон окружење при извршавању следећег кода

poeni = int(input('Unesi broj poena sa testa'))
if poeni > 85:
 o = 5
elif poeni > 70:
 o = 4
elif poeni>55:
 o = 3
elif poeni>39:
 o = 2
else:
 o = 1
print(o)

ако му се као вредност поена да 66?

Одговор:

Питање 20.*

Шта ће исписати Пајтон окружење при извршавању следећег кода?

a = 2
b = 10
if (a + b > 10):
 print(a * a)
elif (a + b == 10):
 print(a-b)
else:
 print(b)

Одговор:

Питање 21.*

Шта ће исписати Пајтон окружење при извршавању следећег кода?

a = 8
b = 6
c = 3
if (c > 10):
 print(a * a)
elif (a + b > 10) or (b % 2 == 0):
 print(a - b)
else:
 print(b)

Одговор:

Питање 22.**

За које вредности додељене desno ће наредни програм дати коментар да је скретање десно могуће (занемарити у испису коментар о кретању право)?

pravo = "zeleno"
desno = input("Semafor desno - crveno/zuto/zeleno")
if (pravo == "crveno" and desno == "zeleno"):
 print ("Pravo ne mozes, desno mozes da skrenes")
elif (pravo == "zeleno" and desno == "crveno"):
 print ("mozes da krenes napred, ne mozes da skrenes desno")
else:
 print("skreni desno")

  Q-69: Изабери тачан одговор:

 • За све вредности различите од "crveno".
 • Тачно
 • Само за вредност "zeleno".
 • Нетачно
 • За вредности "zeleno" и "zuto".
 • Нетачно
 • За било коју вредност променљиве desno.
 • Нетачно