Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za šesti razred

Целобројно и реално дељење

Питање 1.

Који од наведених записа у језику Пајтон одговара децималном броју чија је вредност једнака 0,2?

  Q-10: Изабери тачан одговор:
 • 0,2
 • Нетачно
 • 0,20
 • Нетачно
 • 0.2
 • Тачно

Питање 2.*

Који од датих реалних бројева записаних у Пајтону има вредност која је једнака једној четвртини?

  Q-11: Изабери тачан одговор:
 • 0.2
 • Нетачно
 • 0.25
 • Тачно
 • 0.5
 • Нетачно
 • 0.125
 • Нетачно

Питање 3.*

Која од наведених команди ће исписати тачан одговор на дато питање?

Ако је тежина једног паковања кукуруза за кокице 1000 g, колико грама стаје у три осмине кесице?

  Q-12: Изабери тачан одговор:
 • print(0.4 * 1000)
 • Нетачно
 • print(0.75 * 1000)
 • Нетачно
 • print(0.375 * 1000)
 • Тачно
 • print(0.5 * 1000)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 4.*

Која од наведених команди ће исписати тачан одговор на дато питање?

Ако 603 динара кошта 1 kg шунке, а 980 килограм качкаваља, колико је новца потребно Марку да купи 480 g шунке и половину килограма качкаваља?

  Q-13: Изабери тачан одговор:
 • print(0.480 * 603 + 0.2 * 980)
 • Нетачно
 • print(0,480 * 603 + 0,2 * 980)
 • Нетачно
 • print(0.480 * 603 + 0.5 * 980)
 • Тачно
 • print(0,480 * 603 + 0,5 * 980)
 • Нетачно

Питање 5.

Дат је Пајтон израз.

72 // 7

Које је од наведених тврђења тачно?

  Q-14: Изабери тачан одговор:
 • Ознаком // је представљена операција целобројног дељења бројева 72 и 7.
 • Тачно
 • Ознаком // је представљена операција реалног дељења бројева 72 и 7.
 • Нетачно
 • Ознака // не представља никакву операцију у Пајтон језику, а читав запис је неразумљив Пајтон окружењу.
 • Нетачно

Питање 6.

Дат је Пајтон израз.

98 / 2

Које је од наведених тврђења тачно?

  Q-15: Изабери тачан одговор:
 • Ознаком / је представљена операција целобројног дељења бројева 98 и 2.
 • Нетачно
 • Ознаком / је представљена операција реалног дељења бројева 98 и 2.
 • Тачно

Питање 7.

Коју вредност има наведени Пајтон израз?

4 // 2

Одговор:

Питање 8.

Коју вредност има наведени Пајтон израз?

7 // 12

Одговор:

Питање 9.*

Шта ће Пајтон окружење исписати као вредност наведеног израза?

12 / -6
  Q-16: Изабери тачан одговор:
 • -2
 • Нетачно
 • -2.0
 • Тачно
 • Запис није исправан, па ће окружење дати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 10.

Шта ће Пајтон окружење исписати као вредност наведеног израза?

32 % 24

Одговор:

Питање 11.

Нека je вредност променљиве a природан број дељив бројем 7. Шта је од наведеног тачно?

  Q-17: Изабери тачан одговор:
 • Вредност a % 10 је једнака 7.
 • Нетачно
 • Вредност a % 7 је једнака 0.
 • Тачно
 • Вредност a // 10 је једнака 7.
 • Нетачно
 • Вредност a // 7 је једнака 0.
 • Нетачно

Питање 12.**

Шта ће Пајтон окружење исписати као вредност наведеног израза?

15 % 10 + 15 / 3
  Q-18: Изабери тачан одговор:
 • 10
 • Нетачно
 • 10.0
 • Тачно
 • 6.0
 • Нетачно
 • 6
 • Нетачно

Питање 13.*

На који од наведених начина се може добити број који је једнак цифри јединица неког броја, на пример 811?

  Q-19: Изабери тачан одговор:
 • 811 % 10
 • Тачно
 • 811 // 10
 • Нетачно
 • 811 - 10
 • Нетачно
 • 811 / 10
 • Нетачно
 • Цифру јединица није могуће добити ни на један од наведених начина.
 • Нетачно

Питање 14.**

Шта представља резултат следећег израза?

615 // 10
  Q-20: Изабери тачан одговор:
 • Цифру јединица броја 615.
 • Нетачно
 • Цифру десетица броја 615.
 • Нетачно
 • Ниједан од наведених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 15.**

Шта представља резултат следећег израза?

425 % 100
  Q-21: Изабери тачан одговор:
 • Цифру десетица броја 425.
 • Нетачно
 • Цифру стотина броја 425.
 • Нетачно
 • Ниједан од наведених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 16.**

Која од наведeних линија Пајтон кода НЕЋЕ при извршавању дати вредност цифре десетица броја 191?

  Q-22: Изабери тачан одговор:
 • 191 % 100 - 191 % 10
 • Тачно
 • (191 % 100) // 10
 • Нетачно
 • (191 // 10) % 10
 • Нетачно

Питање 17.**

Нека је дат следећи задатак

Које време показује Марков дигитални сат, ако је од поноћи протекло 753 минута?

Који пар наредби исправно одрећују време које Марков сат приказује?

  Q-23: Изабери тачан одговор:
 • sat = 753 // 60; minut = 753 % 60
 • Тачно
 • sat = 753 // 24; minut = 753 // 60
 • Нетачно
 • sat = 753 // 10; minut = 753 % 10
 • Нетачно
 • sat = 753 // 60; minut = 753 % 10
 • Нетачно

Питање 18.**

Којa ће од наведених команди исписати тачан одговор на дато питање?

Ако je Марко платио 387 динара 400 грама шунке, колико кошта килограм шунке?

  Q-24: Изабери тачан одговор:
 • print(387 * 0.4)
 • Нетачно
 • print(387 / 0.4)
 • Тачно
 • print(387 / 400)
 • Нетачно

Питање 19.**

Дат је задатак:

Марија је добила књигу од 82 страна. Одлучила је да почне да чита у понедељак и да сваког радног дана прочита једнак број страна, а што је више могуће. Оно што не прочита до петка, прочитаће за викенд. Колико је Марија прочитала страна пре, а колико ће прочитати за време викенда?

и део програма који представља решење:

ukupno = 82
m = ukupno // 5

Шта представља вредност додељена ознаци m?

  Q-25: Изабери тачан одговор:
 • Број страна које ће Марији остатати да прочита током викенда.
 • Нетачно
 • Број стана које ће Марија прочитати током једног радног дана.
 • Тачно
 • Број страна које ће Марија прочитати за пет радних дана.
 • Нетачно