Prijavi problem


Obeleži sve katergorije koje odgovaraju problemu

Jos detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link
Na žalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo Vaš zahtev.
Molimo Vas da pokušate kasnije.

Zbirka kratkih pitanja iz programiranja za šesti i sedmi razred

Целобројно и реално дељење

Питање 1.

Који од наведених записа у језику Пајтон одговара децималном броју чија је вредност једнака 0,7?

  Q-10: Изабери тачан одговор:
 • 0,7
 • Нетачно
 • 0,70
 • Нетачно
 • 0.7
 • Тачно

Питање 2.*

Који од датих реалних бројева записаних у Пајтону има вредност која је једнака једној петини?

  Q-11: Изабери тачан одговор:
 • 0.2
 • Тачно
 • 0.25
 • Нетачно
 • 0.5
 • Нетачно
 • 0.125
 • Нетачно

Питање 3.*

Која од наведених команди ће исписати тачан одговор на дато питање?

Ако је тежина једног паковања кукуруза за кокице 1000 g, колико грама стаје у три осмине кесице?

  Q-12: Изабери тачан одговор:
 • print(0.4 * 1000)
 • Нетачно
 • print(0.75 * 1000)
 • Нетачно
 • print(0.325 * 1000)
 • Тачно
 • print(0.5 * 1000)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 4.*

Која од наведених команди ће исписати тачан одговор на дато питање?

Ако 797 динара кошта 1 kg шунке, а 980 килограм качкаваља, колико је новца потребно Марку да купи 780 g шунке и половину килограма качкаваља?

  Q-13: Изабери тачан одговор:
 • print(0.780 * 797 + 0.2 * 980)
 • Нетачно
 • print(0,780 * 797 + 0,2 * 980)
 • Нетачно
 • print(0.780 * 797 + 0.5 * 980)
 • Тачно
 • print(0,780 * 797 + 0,5 * 980)
 • Нетачно

Питање 5.

Дат је Пајтон израз.

48 // 13

Које је од наведених тврђења тачно?

  Q-14: Изабери тачан одговор:
 • Ознаком // је представљена операција целобројно дељења бројева 48 и 13.
 • Тачно
 • Ознаком // је представљена операција реалног дељења бројева 48 и 13.
 • Нетачно
 • Ознака // не представља никакву операцију у Пајтон језику, а читав запис је неразумљив Пајтон окружењу.
 • Нетачно

Питање 6.

Дат је Пајтон израз.

34 / 2

Које је од наведених тврђења тачно?

  Q-15: Изабери тачан одговор:
 • Ознаком / је представљена операција целобројног дељења бројева 34 и 2.
 • Нетачно
 • Ознаком / је представљена операција реалног дељења бројева 34 и 2.
 • Тачно

Питање 7.

Коју вредност има наведени Пајтон израз?

6 // 2

Одговор:

Питање 8.

Коју вредност има наведени Пајтон израз?

9 // 20

Одговор:

Питање 9.*

Шта ће Пајтон окружење исписати као вредност наведеног израза?

14 / -7
  Q-16: Изабери тачан одговор:
 • -2
 • Нетачно
 • -2.0
 • Тачно
 • Запис није исправан, па ће окружење дати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 10.

Шта ће Пајтон окружење исписати као вредност наведеног израза?

15 % 8

Одговор:

Питање 11.**

Нека је

c = a % b.

Наведи редне бројевe тврђења која сматраш тачним?

 1. Ако је a дељиво са b, тада је c једнако 0.
 2. Ако је b дељиво са a, тада је c једнaко 0.
 3. Ако је a мање од b, тада је c једнaко 0.
 4. Ако су a и b једнаки, тада је c једнако 1.
 5. Ако је a једнако 1, а b веће од 1, тада је c једнако 1.
 6. Ако је а једнако 1, тада је c једнако 1 за било коју вредност b.
 7. Ако је a мање од b, тада је c једнaко a.
 8. Ако је a једнако 0, тада је и c једнaко 0.

(Одговор упиши навођењем редних бројева линиј0 У растућем редоследу, нпр. 12345)

Одговор:

Питање 12.**

Шта ће Пајтон окружење исписати као вредност наведеног израза?

28 % 10 + 28 / 4
  Q-17: Изабери тачан одговор:
 • 15
 • Нетачно
 • 15.0
 • Тачно
 • 9.0
 • Нетачно
 • 9
 • Нетачно

Питање 13.*

На који од наведених начина се може добити број који је једнак цифри јединица неког броја, на пример 539?

  Q-18: Изабери тачан одговор:
 • 539 % 10
 • Тачно
 • 539 // 10
 • Нетачно
 • 539 - 10
 • Нетачно
 • 539 / 10
 • Нетачно
 • Цифру јединица није могуће добити ни на један од наведених начина.
 • Нетачно

Питање 14.**

Шта представља резултат следећег израза?

337 // 10
  Q-19: Изабери тачан одговор:
 • Цифру јединица броја 337.
 • Нетачно
 • Цифру десетица броја 337.
 • Нетачно
 • Ниједан од наведених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 15.**

Шта представља резултат следећег израза?

379 % 100
  Q-20: Изабери тачан одговор:
 • Цифру десетица броја 379.
 • Нетачно
 • Цифру стотина броја 379.
 • Нетачно
 • Ниједан од наведених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 16.**

Која од наведних линија Пајтон кода НЕЋЕ при извршавању дати вредност цифре десетица броја 837?

  Q-21: Изабери тачан одговор:
 • 837 % 100 - 837 % 10
 • Тачно
 • (837 % 100) // 10
 • Нетачно
 • (837 // 10) % 10
 • Нетачно

Питање 17.**

Нека је дат следећи задатак

Које време показује Марков дигитални сат, ако је од поноћи протекло 468 минута?

Који пар наредби исправно одрећују време које Марков сат приказује?

  Q-22: Изабери тачан одговор:
 • sat = 468 // 60 minut = 468 % 60
 • Тачно
 • sat = 468 // 24 minut = 468 // 60
 • Нетачно
 • sat = 468 // 10 minut = 468 % 10
 • Нетачно
 • sat = 468 // 60 minut = 468 % 10
 • Нетачно

Питање 18.*

Којa ће од наведених команди исписати тачан одговор на дато питање?

Ако je Марко платио 268 динара 300 грама шунке, колико кошта килограм шунке?

  Q-23: Изабери тачан одговор:
 • print(268 * 0.3)
 • Нетачно
 • print(268 / 0.3)
 • Тачно
 • print(268 / 300)
 • Нетачно

Питање 19.*

Дат је задатак:

Марија је добила књигу од 167 страна. Одлучила је да почне да чита у понедељак и да сваког радног дана прочита једнак број страна, а што је више могуће. Оно што не прочита до петка, прочитаће за викенд. Колико је Марија прочитала страна пре, а колико ће прочитати за време викенда?

и део програма који представља решење:

ukupno = 167
m = ukupno % 5

Шта представља вредност додељена ознаци m?

  Q-24: Изабери тачан одговор:
 • Број страна које ће Марији остатати да прочита током викенда.
 • Тачно
 • Број стана које ће Марија прочитати током једног радног дана.
 • Нетачно
 • Број страна које ће Марија прочитати за пет радних дана.
 • Нетачно