Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za gimnaziju

PyGame - догађаји

Питање 1.*

Означи које од наредби је потребно у PyGame програму навести да би током његовог извршавања догађај био исправно регистрован.

  Q-195: Изабери тачан одговор:

 • import pygame
 • Тачно
 • pygame.display.update()
 • Нетачно
 • pygame.display.set_mode()
 • Тачно
 • prozor.fill()
 • Нетачно
 • pygame.init()
 • Тачно

Питање 2.

Догађај затварања прозора је у PyGame библиотеци означен са:

  Q-196: Изабери тачан одговор:

 • pygame.QUIT
 • Тачно
 • pygame.EXIT
 • Нетачно
 • pygame.CLOSE
 • Нетачно

Питање 3.*

Означи тачна тврђења.

  Q-197: Изабери тачан одговор:

 • Позивом функције pygame.event.wait() се зауставља рад програма на 1 секунду.
 • Нетачно
 • Функција pygame.event.wait() враћа информацију о томе који се догађај десио.
 • Тачно
 • Уколико се до позива функције pygame.event.wait() десило више догађаја који нису обрађени функција ће вратити информацију о последњем.
 • Нетачно
 • Уколико у тренутку позива pygame.event.wait() нема необрађених догађаја функција даје поруку о грешци.
 • Нетачно
 • Уколико у тренутку позива pygame.event.wait() нема необрађених догађаја рад програма се зауставља до првог наредног догађаја.
 • Тачно

Питање 4.**

Који од програма ће при покретању радити све док корисник не затвори прозор?

 1. import pygame as pg
  pg.init()
  prozor = pg.display.set_mode((300, 300))
  prozor.fill(pg.Color("white"))
  pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), (50, 50, 200, 100))
  pg.display.update()
  pg.quit()
  
 2. import pygame as pg
  pg.init()
  prozor = pg.display.set_mode((300, 300))
  prozor.fill(pg.Color("white"))
  pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), (50, 50, 200, 100))
  pg.display.update()
  while pg.event.wait().type == pg.QUIT:
   pass
  pg.quit()
  
 3. import pygame as pg
  pg.init()
  prozor = pg.display.set_mode((300, 300))
  prozor.fill(pg.Color("white"))
  pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), (50, 50, 200, 100))
  pg.display.update()
  if pg.event.wait().type != pg.QUIT:
   pass
  
 4. import pygame as pg
  pg.init()
  prozor = pg.display.set_mode((300, 300))
  prozor.fill(pg.Color("white"))
  pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), (50, 50, 200, 100))
  pg.display.update()
  while pg.event.wait().type != pg.QUIT:
   pass
  pg.quit()
  

  Q-198: Изабери тачан одговор:

 • 1
 • Нетачно
 • 2
 • Нетачно
 • 3
 • Нетачно
 • 4
 • Тачно

Питање 5.*

Нека је дат следећи програм.

import pygame as pg
pg.init()
prozor = pg.display.set_mode((300, 300))
prozor.fill(pg.Color("white"))
kraj = False
while not(kraj):
 dogadjaj = pg.event.wait()
 if dogadjaj.type == pg.QUIT:
  kraj = True
 elif dogadjaj.type == pg.KEYDOWN:
  pg.draw.rect(prozor, pg.Color("yellow"), (50, 50, 200, 100))
  pg.display.update()
pg.quit()

Означи тачна тврђења.

  Q-199: Изабери тачан одговор:

 • Уколико корисник притисне тастер са стрелицом на доле биће приказан жути правоугаоник.
 • Нетачно
 • Уколико корисник притисне било који тастер биће приказан жути правоугаоник.
 • Тачно
 • Покушај затварања прозора ће бити неуспешан, тј. прозор неће бити затворен, уколико претходно корисник није покренуо догађај pg.KEYDOWN.
 • Нетачно
 • Затварање прозора је могуће и пре појаве/обраде догађаја pg.KEYDOWN.
 • Тачно

Питање 6.*

Које догађаје ствара клик тастером?

  Q-200: Изабери тачан одговор:

 • pygame.CLICKED
 • Нетачно
 • pygame.KEYDOWN
 • Нетачно
 • pygame.KEYPRESSED
 • Тачно
 • pygame.KEYUP
 • Тачно

Питање 7.**

Ако је реакција на догађаје дефинисана наредним кодом, шта је потребно да корисник уради да би плави круг био видљив?

while not(kraj):
 dogadjaj = pygame.event.wait()
 if dogadjaj.type == pygame.QUIT:
  kraj = True
 elif dogadjaj.type == pygame.KEYDOWN:
  pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("blue"), (200, 200), 100)
  pygame.display.update()
 elif dogadjaj.type == pygame.KEYUP:
  pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("red"), (200, 200), 100)
  pygame.display.update()

  Q-201: Изабери тачан одговор:

 • Плави круг ће постати и остати видљив након првог клика било ког тастера.
 • Нетачно
 • Плави круг не може бити видљив, јер одмах по исцртавању бива прецртан црвеним кругом.
 • Нетачно
 • Плави круг ће бити видљив онолико дуго колико је тастер притиснут.
 • Тачно

Питање 8.**

Какво је понашање програма задато следећим кодом?

while not(kraj):
 dogadjaj = pygame.event.wait()
 if dogadjaj.type == pygame.QUIT:
  kraj = True
 elif dogadjaj.type == pygame.KEYDOWN:
  pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("blue"), (200, 200), 100)
  pygame.display.update()
 pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("red"), (200, 200), 100)
 pygame.display.update()

  Q-202: Изабери тачан одговор:

 • Плави круг ће постати и остати видљив након првог клика било ког тастера.
 • Нетачно
 • Плави круг не може бити видљив, јер одмах по исцртавању бива прецртан црвеним кругом.
 • Тачно
 • Плави круг ће бити видљив онолико дуго колико је тастер притиснут.
 • Нетачно

Питање 9.**

Какво је понашање програма задато следећим кодом?

while not(kraj):
 dogadjaj = pygame.event.wait()
 if dogadjaj.type == pygame.QUIT:
  kraj = True
 elif dogadjaj.type == pygame.KEYDOWN:
  pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("blue"), (200, 200), 100)
  pygame.display.update()
 pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("red"), (200, 200), 100)
 pygame.display.update()

  Q-203: Изабери тачан одговор:

 • Плави круг ће постати и остати видљив након првог клика било ког тастера.
 • Нетачно
 • Плави круг не може бити видљив, јер одмах по исцртавању бива прецртан црвеним кругом.
 • Тачно
 • Плави круг ће бити видљив онолико дуго колико је тастер притиснут.
 • Нетачно

Питање 10.*

Којим од понуђених линија кода се врши провера да ли је притиснут тастер слова A?

 1. if (dogadjaj.type == pygame.KEYDOWN) and (dogadjaj.key == pygame.K_a):
  
 2. if (dogadjaj.type == pygame.KEYDOWN) or (dogadjaj.key == pygame.K_a):
  
 3. if (dogadjaj.type == pygame.K_a):
  

  Q-204: Изабери тачан одговор:

 • 1
 • Нетачно
 • 2
 • Нетачно
 • 3
 • Нетачно