$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Понављање

Питање 1.

Који од понуђених кодова треба додати на обележено место да би програм при извршавању 3 пута исписао Dobar dan?

for __________________:
 print("Dobar dan")

  Q-193: Изабери тачан одговор:

 • i in range( 3 )
 • Тачно
 • i in 3
 • Нетачно
 • range(3)
 • Нетачно
 • i = 3
 • Нетачно

Питање 2.

Са којим од понуђених кодова додатим на обележено место програм НЕЋЕ при извршавању исписати 5 пута Dobar dan ?

for __________________:
 print("Dobar dan")

  Q-194: Изабери тачан одговор:

 • i in range(1, 5)
 • Тачно
 • i in range(5)
 • Нетачно
 • i in range(14, 19)
 • Нетачно

Питање 3.**

Шта ће бити резултат наредног програма, ако му се при покретању на сваком уносу даје број 2?

for i in range(28):
 o = int(input("unesi broj opravdanih")
 n = int(input("unesi broj neopravdanih")
 u = o + n
print(u)

  Q-195: Изабери тачан одговор:

 • 28 пута ће бити исписан број 4.
 • Нетачно
 • 56 пута ће бити исписан број 2.
 • Нетачно
 • 28 пута ће бити исписан број 2.
 • Нетачно
 • Биће исписан број 4.
 • Тачно

Питање 4.**

Шта ће бити резултат наредног програма ако му се при покретању 72 пута да број 2?

for i in range(36):
 o = int(input("unesi broj opravdanih")
 n = int(input("unesi broj neopravdanih")
 u = o + n
 print(u)

  Q-196: Изабери тачан одговор:

 • 36 пута ће бити исписан број 4.
 • Тачно
 • 72 пута ће бити исписан број 2.
 • Нетачно
 • 36 пута ће бити исписан број 2.
 • Нетачно
 • Биће исписан број 4.
 • Нетачно

Питање 5.

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

for broj in range(1,5):
 print(broj)

  Q-197: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписани бројеви 1, 2, 3, 4.
 • Тачно
 • Биће пет пута исписан текст broj.
 • Нетачно
 • Биће исписани бројеви 1, 2, 3, 4, 5.
 • Нетачно
 • Биће четири пута исписан текст broj.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 6.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

for broj in range(5):
 print(broj)

  Q-198: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписани бројеви 1, 2, 3, 4.
 • Нетачно
 • Биће исписани бројеви 0, 1, 2, 3, 4, 5.
 • Нетачно
 • Биће исписан број 5.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 7.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма, ако му се при покретању за вредност а да број 9, а за вредност b број 15?

a = int(input("Unesi a"))
b = int(input("Unesi b"))
for i in range(a,b+1,8):
 print(i)

Одговор:

Питање 8.*

Шта од понуђеног можеш да упишеш на обележено место у коду, а да при томе програм при извршавању испише све двоцифрене бројеве дељиве са 3?

for i in range(___________):
 print(i)

  Q-199: Изабери тачан одговор:

 • 10, 100, 3
 • Нетачно
 • 12, 100, 3
 • Тачно
 • 12, 99, 3
 • Нетачно
 • 10, 99, 3
 • Нетачно

Питање 9.*

Нека је дат следећи задатак:

Раша игра жмурке са друговима. Пошто је најмлађи често жмури, али не уме баш да броји. Правило је да се броји до 200 (укључујући и 200 ), сваки пети број, почевши од 5 . Испиши Раши редом бројеве које треба да изговори.

Шта од понуђеног можеш да упишеш на обележено место у наредном коду да би програм представљао исправно решење задатка?

for i in range(___________):
 print(i)

  Q-200: Изабери тачан одговор:

 • 0, 200, 5
 • Нетачно
 • 0, 201, 5
 • Нетачно
 • 5, 201, 5
 • Тачно
 • 5, 200, 5
 • Нетачно

Питање 10.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

lista = ["Душан", "Драган", "Петар"]
for ime in lista:
 print(ime)

  Q-201: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписана имена Душан, Драган и Петар.
 • Тачно
 • Биће исписана реч lista.
 • Нетачно
 • Биће исписани бројеви 0,1 и 2.
 • Нетачно
 • Биће три пута исписана реч ime.
 • Нетачно

Питање 11.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

ljubimci = ["pas", "macka", "papagaj", "zec", "kornjaca"]
for i in [1,3]:
 print(ljubimci[i])

  Q-202: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписане речи macka и zec.
 • Тачно
 • Биће исписане речи pas и papagaj.
 • Нетачно
 • Биће исписане речи pas,macka и papagaj.
 • Нетачно

Питање 12.

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

ljubimci = ["pas", "macka", "papagaj", "zec", "kornjaca"]
for i in range(3):
 print(ljubimci[i])

  Q-203: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписане речи pas,macka и papagaj.
 • Тачно
 • Биће исписане речи pas,macka,papagaj и zec.
 • Нетачно
 • Биће исписанa реч papagaj.
 • Нетачно
 • Биће исписанa реч zec.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 13.*

Који код је потребно дописати на обележеном месту да би наведеном for командом били исписани сви чланови листе ljubimci?

for i in range(_____________):
 print(ljubimci[i])

  Q-204: Изабери тачан одговор:

 • 1, len(ljubimci)
 • Нетачно
 • len(ljubimci) - 1
 • Нетачно
 • ljubimci
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 14.*

Коју вредност исписује Пајтон окружење при извршавању наредног програма?

lista = [-3, 5, 16, 5, -2]
s = 0
for x in lista:
 s = s + x
print(s)

Одговор:

Питање 15.*

Коју вредност исписује Пајтон окружење при извршавању наредног програма?

lista = [22, 20, 21, 24, 15, 19]
s = 0
for x in lista:
 if x % 2 == 0:
  s = s + x
print(s)

Одговор:

Питање 16.*

Коју вредност исписује Пајтон окружење при извршавању наредног програма?

s = 0
for i in range(6):
 s = s + i
print(s)

Одговор:

Питање 17.*

Коју вредност исписује Пајтон окружење при извршавању наредног програма?

p = 1
for i in range(4):
  p = p * i
print(p)

Одговор:

Питање 18.*

Који код је потребно дописати на обележеном месту да би добијеним програмом био формиран речник са именима 11 ученика једног одељења и њиховим редним бројевима (кључеви су имена ученика)?

recnik = {}
for i in range(11):
  ime = input()
  rbr = int(input())
  ________________
print(recnik)

  Q-205: Изабери тачан одговор:

 • recnik["ime"] = rbr
 • Нетачно
 • recnik(rbr) = ime
 • Нетачно
 • recnik[ime] = rbr
 • Тачно
 • recnik.add(ime,rbr)
 • Нетачно

Питање 19.**

Које од наведених тврђења о наведеном Пајтон програму је тачно?

r = []
slova = "абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш"
for x in slova:
 r[x] = 0

  Q-206: Изабери тачан одговор:

 • Формиран је речник са малим словима азбуке којима је придружена вредност 0.
 • Нетачно
 • Формирана је листа која садржи мале слова азбуке којима је придружена вредност 0.
 • Нетачно
 • Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци, а програм неће бити извршен.
 • Тачно

Питање 20.**

Вредности којег од набројаних израза ће бити једнака вредност променљиве s одређене на следећи начин?

s = 0
tekst = "попо.кате.петл"
slova = "абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш"
for x in slova:
 if x in tekst:
 s = s + 1

  Q-207: Изабери тачан одговор:

 • len( tekst )
 • Нетачно
 • len( set(tekst) )
 • Нетачно
 • len( set(tekst) & set(slova) )
 • Тачно
 • len( set(tekst + slova) )
 • Нетачно