$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Рад на пројекту III

Кондензатор - детекција напонског нивоа на кондензатору

Циљ вежбе је да детектујемо напонски ниво који је присутан на позитивном пину кондензатора. Детекција се врши повезивањем овог пина са улазом на пин0, аналогни улаз микробита. У зависности од напонског нивоа кондензатора светлеће већи или мањи број светлећих диода. Помоћу потенциометра одређујемо до ког максималног напонског нивоа ће се кондензатор напунити.

Повежите пин0 са микробитом преко еџ конектора, као и пинове пин1, пин8, пин12, пин16. Електрична шема кола:

_images/capacitor10.jpg

Повежите компоненте као на слици:

_images/capacitor20.jpg

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Дигитална дуга - RGB (RGB енгл: Red Green Blue ) светлећа диода

Опис вежбе: Дигитална дуга је вежба код које користимо RGB светлећу диоду која у себи има три диоде. На сваку од три електроде доведе се три различита аналогна сигнала. У зависности од ширине импулса на тим аналогним излазима који излазе из микробита имаћемо различите нијансе сваке од ових боја. Све три боје се у оку стапају у једну тако да можемо да остваримо 1024х1024х1024 различитих боја с обзиром да сваки аналогни излаз има резолуцију 1024.

Повежите аналогне излазе пин0, пин1, пин2 са микробитом преко еџ конектора, као и пинове пин8, пин12, пин16. Електрична шема кола:

_images/rgb20.jpg

Повежите компоненте као на слици:

_images/rgb30.jpg

Вежбе је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: