$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Рад на пројекту I

Аутомат - PWM управљање брзином обртања ротора DC мотора

Код овог пројекта се управља брзином обртања ротора једносмерног електромотора путем промене ширине импулса који се шаље на прикључке мотора. Транзистор који се користи је BC 337.

Повежите пин1 са микробитом преко еџ конектора. електрична шема:

_images/pwm20.jpg

Повежитe компоненте као на слици:

_images/pwm21.jpg

Вежба је успешно урађена ако добијете следећи ефекат:

_images/foto10.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Аутомат - Модел Еолске електране - примена DC генератора за претварање енергије ветра у електричну енергију

Опис вежбе: Модел еолске електране ради на принципу претварања енергије ветра у електричну енергију путем електрогенератора. На дисплеју се очитава вредност у интервалу од 0 до 1023. Што је енергија ветра већа то ће бити и већи очитани сигнал на дисплеју. Ветар се симулира феном код кога је искључено грејање.

Повежите пин0 са микробитом преко еџ конектора. Електрична шема кола:

_images/eg.png

Повежите компоненте као на слици:

_images/eolska.png

Вежба је успешно урађена ако добијете следећи ефекат:

_images/eolska.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: