$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Израда једноставног школског робота сопствене конструкције или из конструкторског комплета

Као што је Тесла рекао: „Постојаће уређаји којима ће људи подарити разум”. Када кажемо да је неки уређај паметан то значи да он располаже логиком коју му је човек подарио. Логика коју користе уређаји који су представљени овде је базирана на томе да у зависности од неког услова укључујемо или искључујемо неки уређај. Сваки уређај има улазне сигнале, врши обраду тих сигнала према одређеној логици и као резултат даје излазне сигнале. Циљ је остварити жељено понашање објекта. Сваки уређај који је способан да самостално доноси одлуке сматра се аутоматом или роботом без обзира колико једноставан био.

  • Aутомат за детекцију и дозирање воде

Логика која се користи код аутомата за дозирање воде јесте да се укључује вентил преко дигиталног излаза. Потом долази до пуњења воде у посуду и када се детектује да је посуда пуна прекида се дозирање.

  • Аутомат за укључивање уличног светла који користи фото-сензор

Логика која се користи код аутомата за улично светло јесте да уколико је детектован мали интензитет светлости потребно је укључити улично светло и да уколико је интензитет светла изнад одређене вредности потребно је искључити светло.

  • Аутомат - Будилник који користи фото-сензор

Логика која се користи код будилника јесте да уколико је детектован мали интензитет светлости потребно је искључити зујалицу (будилник) и да уколико је интензитет светла изнад одређене вредности (свануо је дан) потребно је укључити зујалицу - будилник.

  • Аутомат - PWM управљање брзином обртања ротора DC мотора

Код овог пројекта се управља брзина обртања ротора једносмерног електромотора путем промене ширине импулса који се шаљу на прикључке мотора.

  • Aутомат - Модел Еолске електране

Модел Еолске електране ради на принципу претварање енергије ветра у електричну енергију путем електрогенератора. На дисплеју се очитава вредност у интервалу од 0 до 1023. Што је енергија ветра већа то ће бити и већи очитани сигнал на дисплеју. Ветар се симулира феном код кога је искључено грејање.

  • Аутомат - Индикатор интензитета светлости

Код овог аутомата фотоотпорник се осветљава различитим интензитетима светлости при чему се на бар-графу укључује више светлећих диода уколико је интензитет осветљења већи.

  • Аутомат - Мерач раздаљине са звучним обавештењем.

Код овог аутомата фотоотпорник се осветљава различитим интензитетима светлости при чему се на бар-графу укључује више светлећих диода уколико је интензитет осветљења већи. када се достигне максимални интензитет укључује се бипер.

Аутомат за детекцију нивоа воде - опис и изворни код

Логика која се користи код аутомата који дојављује да је резервоар пун: Када се детектује да је резервоар пун укључи се светлосна индикација.

Повежите пин0 и пин1 са микробитом преко еџ конектора. Електрична шема кола:

_images/voda10.jpg

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/detekcija_vode.jpg

Вежба је успешно урађена ако добијете следећи ефекат:

_images/foto13.gif

Вежба је успешно урађена, ако успемо да добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Аутомат - Будилник који користи фото-сензор или Звучни детектор одсуства предмета

Логика која се користи код будилника јесте да уколико је детектован мали интензитет светлости потребно је искључити зујалицу (будилник) и да уколико је интензитет светла изнад одређене вредности (свануо је дан) потребно је укључити зујалицу - будилник.

Повежите пин0 и пин1 са микробитом преко еџ конектора. Електрична шема кола:

_images/biper10.jpg

Повежите компоненте као на слици:

_images/zujalica10.jpg

Вежба је успешно урађена ако добијете следећи ефекат:

_images/foto12.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: