$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Коришћење интерфејса за управљање помоћу рачунара

Интерфејс на бази оптокаплера

Оптокаплери галвански раздвајају струјна кола. Код њих се такође користи примарно или побудно коло и секундарно коло. Када се примарно коло активира светлосни сигнал активира секундарно коло и на тај начин се преноси само управљачки сигнал, док се не преносе неповољне сметње које настају у примарном струјном колу.

_images/opto.jpg

Реализација струјног кола на протоборду:

_images/protoopto.jpg

Додатни задаци

„НE” логичка функција - oпис и изворни код

„НE” логичка функција има задатак да када се притисне један тастер да се светлеће диоде угасе, а када се отпусти да се укључе.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1120.jpg

Eлектрична шема кола:

_images/sema1.png

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/projekat2a.png

Вежба је успешно урађена ако добијете следећи ефекат:

_images/not.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

„ДA” Логичка функција - опис и изворни код

„ДA” логичка функција има задатак да када се притисне један тастер да се светлеће диоде укључе, а када се отпусти да се искључе.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1119.jpg

Електрична шема кола:

_images/sema1.png

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/projekat2a.png

Вежба је успешно урађена ако добијете следећи ефекат:

_images/yes.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: