$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Коришћење интерфејса за управљање помоћу рачунара

Интерфејс представља електронско коло које омогућава појачавање сигнала, њихово претварање и обраду. Интерфејс служи да бисмо мале сигнале које даје микроконтролер појачали и да бисмо у исто време заштитили излазе микроконтролера да не би прегорели. Интерфејс се прави помоћу:

  • Електромагнетних релеја

  • Транзистора

  • Оптокаплера

Интерфејс на бази електромагнетног релеја

а) Електромагнетни релеј управљамо тако што имамо примарно или побудно коло и секундарно или енергетско коло. Затварањем примарног кола активирамо електромагнет и он затвори контакте у секундарном колу и на тај начин активира потрошач који је ту прикључен. Контакти електромагнета могу да буду мирни и радни. Мирни контакт значи да када се активира електромагнет тај контакт се прекине. Мирни контакт проводи струју док се електромагнет не активира. Радни контакт ради обрнуто од мирног контакта. Када је електромагнет активиран он затвара радни контакт у секундарном колу и на тај начин укључује потрошач у секундарном струјном колу. Паралелно са намотајима електромагнетног релеја потребно је ставити диоду тако да катода буде ка плусу због растерећења индуковане електромоторне силе при исључењу електромагнета (у овом примеру диода није стављена како се не би оптеретила анимација).

Коришћење радног контакта („ДА” логичко коло):

_images/emrele2.gif

Реализација на протоборду:

_images/emproto9.jpg

Коришћење мирног контакта („НЕ” логичко коло):

_images/emrele3.gif

Реализација на протоборду:

_images/emproto99.jpg

б) Транзистор ради као прекидач или као појачавач. Да ли ће транзистор радити ако прекидач или као појачавач зависи од вредности отпора који се поставља у базу транзистора.

Коришћење pnp транзистора - прекидача:

_images/transistorsimpnp.gif

Реализација на протоборду:

_images/pnp.jpg

Коришћење npn транзистора - прекидача:

_images/transistorsim.gif

Реализација на протоборду:

_images/npn.jpg

Додатни задаци

Кроз следеће задатке ћемо видети основне логичке функције и њихову примену:

  • AND „И” логичка функција

  • OR „ИЛИ” логичка функција

  • NOT „НЕ” логичка функција

  • YES „ДА” логичка функција

„И” логичка функција - опис и изворни код

„И” логичка функција има задатак да укључи светлеће диоде када се притисну оба тастера, тастер „A” и тастер „Б” на микробиту. Светлеће диоде ће се искључити када се пусти један или оба тастера.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1121.jpg

Eлектрична шема кола:

_images/sema1.png

Повежи компоненте као на следећој слици:

_images/projekat2a.png

Вежба је успешно урађена ако добијете следећи ефекат:

_images/and.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликни на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

„ИЛИ” логичка функција - oпис и изворни код

„ИЛИ” логичка функција има задатак да када се притисну један или други или оба тастера на микробиту произведе да светлеће диоде затрепћу неколико пута.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1122.jpg

Eлектрична шема кола:

_images/sema1.png

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/projekat2a.png

Вежба је успешно урађена ако добијете следећи ефекат:

_images/or.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: