$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Огледи са електропанелима

Соларни панел

На следећој слици видимо начин како се соларни панел повезује на протоборд. Соларни панел ради на принципу фотоелектричног ефекта што значи да светлосну енергију претвара у електричну.

_images/panel2.jpg

Соларни панел - Оглед редно и паралелно повезивање панела - мерење напона и струје

Код вежби са соларним панелима користимо соларни панел за напајање електронике. Уколико имамо два или више панела можемо одговарајућим везама да остваримо већу укупну снагу повезујући их. Соларне панеле је могуће повезати редно и паралелно:

а) Уколико соларне панеле повежемо редно напони који даје сваки појединачни панел се сабирају, док јачина струје остаје иста као јачина струје коју даје један панел. У овом случају јачина струје једног панела је 20mA, а напон је 2 x 4,5V = 9V)

б) Уколико соларне панеле повежемо паралелно напон који даје такав спој соларних панела је исти као напон једног панела док се јачине струје сабирају. Јачина струје је дупло већа него код редне везе два соларна панела. У овом случају јачина струје једног панела је 20mA а укупна струја је 2 x 20mА = 40mA.

Важно је напоменути да снага два панела остаје иста без обзира како их повежемо. У првом случају ћемо имати већи напон док ћемо у другом случају имати већу јачину струје.

_images/solarnipanel.jpg

Повезивање соларних панела преко протоборда

Паралелна веза соларних панела - сабирају се јачине струја, напон остаје исти као на једном панелу

_images/paralelnavezapanela.jpg

Мерење јачине струје два панела везана паралелно:

Мерење напона два панела везана паралелно:

Редна веза соларних панела - сабирају се напони, јачина струје остаје иста као на једном панелу

_images/rednavezapanela.jpg

Мерење јачине струје два панела везана редно:

Мерење напона два панела везана редно:

Соларни панел - Оглед пуњење акумулатора помоћу соларног панела

На следећој слици видимо два примера коришћења соларног панела. Први пример је напајање светлосне диоде преко отпорника. Други пример је пуњење два акумулатора.

_images/akumulatoripotrosac.jpg

Соларни панел - Паралелна веза три панела

Повезивање три соларна панела паралелном везом:

_images/tri_panela.jpg

Соларни панел - Редна веза три панела

Повезивање три соларна панела редном везом:

_images/redna_veza3.jpg

Додатни задаци

Назив задатка: Аутомат за укључивање уличног светла који користи фото-сензор

Логика која се користи код аутомата за улично светло јесте да уколико је детектован мали интензитет светлости потребно је укључити улично светло и да уколико је интензитет светла изнад одређене вредности потребно је искључити светло.

За напајање ових вежби користите соларни електропанел повезан са протобордом приказан на следећој слици:

_images/panel.jpg

Повежите пин0 са микробитом преко еџ конектора. Електрична шема кола:

_images/ldr102.jpg

Повежи компоненте као на слици:

_images/ldr20.jpg

Вежба је успешно урађена ако добијете следећи ефекат:

_images/foto5.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Назив задатка: Аутомат - Индикатор интензитета светлости

Опис вежбе: Код овог аутомата светлосни сензор се осветљава различитим интензитетима светлости при чему се на бар-графу укључује више светлећих диода уколико је интензитет осветљења већи.

За напајање ових вежби користите соларни електропанел приказан на следећој слици:

_images/panel.jpg

Повежите пин2 са микробитом преко еџ конектора, као и пинове пин1, пин8, пин12, пин16. Електрична шема кола:

_images/bargraph10.jpg

Повежите компоненте као на слици:

_images/bargraph22.jpg

Вежба је успешно урађена ако добијете следећи ефекат:

_images/foto6.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: