$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Моделовање електричних машина и уређаја II

Модел корачног мотора

Корачни мотор има четири намотаја. Микробит активира сукцесивно намотаје и доводи до привлачења ротора кога чини стални магнет. Анимација приказује како северни пол ротора бива привучен јужним полом електромагнета статора.

На следећој слици видимо анимацију корачног мотора:

_images/stepper2.gif

На следећој слици видимо електричну шему транзистора који управљају радом електромагнета корачног мотора. Микробит укључује транзисторе који представљају прекидаче. Они активирају електромагнете статора:

_images/stepperinterface.jpg

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит и који управља радом корачног мотора:

Додатни задаци

Назив задатка: Бројач са прагом реаговања - опис и изворни код

Бројач има улогу да броји притиске тастера А и тастера Б. Када се притисне тастер А вредност променљиве counter се повећава, а када се притисне тастер Б иста вредност се смањује. Када је разлика притисака на тастеру А и Б већа до једнака 5 светлећа диода ће се укључити. Када то није случај она ће се искључити.

Eлектрична шема кола:

_images/sema1.png

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/projekat2a.png

Вежба је успешно урађена ако добијете следећи ефекат:

_images/counter1.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Назив задатка: Бројач са ЛЕД бар графом - опис и изворни код

Бројач има улогу да броји притиске тастера А и тастера Б. Када се притисне тастер А вредност променљиве counter се повећа за један, а када се притисне тастер Б иста вредност се смањује. Када се узастопно притиска тастер А светлеће диоде се узастопно укључују са лева на десно, а када се притиска тастер Б оне се узастопно искључују са десна на лево.

Електрична шема кола:

_images/sema1.png

Повежите компоненте као на слици:

_images/projekat2a.png

Вежба је успешно урађена ако добијете следећи ефекат:

_images/ledgraf.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Oво је изворни код програм који је потребно уписати у микробит: