$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Моделовање електричних машина и уређаја I

Модел једносмерног мотора

На следећој слици видимо анимацију рада једносмерног мотора. Једносмерни мотор ради на принципу одбијања и привлачења електромегнетних поља. Један крај електромагнета ротора бива одбијен а други привучен. Када ротор обиђе полукруг комутатор мења поларитет на намотајима ротора чиме омогућава даљи рад мотора. Овај принцип рада је приказан на следечој слици:

_images/dc.gif

Додатни задаци

Назив задатка: Бинарно бројање помоћу тајмера - опис и изворни код

Бинарно бројање је дато кроз два примера где промену броја изазивају или притисак тастера или тик тајмера.

Код овог бројања на бази тајмера, тајмер броји до 2000 и онда се ресетује што значи да почиње да броји од почетка. На сваке две секунде се промени вредност бираног броја чији се декадни еквивалент прикаже на дисплеју.

Eлектрична шема кола:

_images/sema1.png

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/projekat2a.png

Вежба је успешно урађена као добијемо следећи резултат:

_images/binarni_brojac.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Назив задатка: Бинарно бројање помоћу тастера - опис и изворни код

Бинарно бројање представља пројекат код кога корисник узастопним притискањем тастера доводи до тога да се на светлећим диодама приказује текући бинарни број, а на дисплеју се показује исти тај број у декадном запису.

Eлектрична шема кола:

_images/sema1.png

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/projekat2a.png

Вежба је успешно урађена као добијемо следећи резултат:

_images/binarni_brojac.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: