$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Израда и управљање електромеханичким моделом V

1. Модел система за савијање лима

  • Лим се постави у одговарајућу позицију

  • Активира се алат А

  • Активира се алат Б

_images/bending.gif

2. Опис рада система - Алгоритамски кораци

Систем пролази кроз следеће кораке:

  • Активира се електромагнет А

  • Деактивира се електромагнет А

  • Активира се електромагнет B

  • Деактивира се електромагнет B

3. Усвајање улазних и излазних сигнала

У овом систему имамо излазне сигнале:

  • Електромагнетни вентил А на pin16

  • Електромагнетни вентил B на pin8

У овом систему имамо улазне сигнале:

Улазни сигнaл је тастер за старт на микробиту - тастер button_a

Систем користи управљање тајмерима. Рад излазних уређаја одређен је временским трајањем које одређује тајмер.

_images/logickatabelapunilica.jpg

4. Електрична шема

Електрична шема повезивања тастера на протоборду за први електромагнет:

_images/punilicasema.jpg

Електрична шема повезивања тастера на протоборду за други електромагнет:

_images/punilicasema.jpg

5. Реализација на протоборду

Електронске компоненте повезујемо преко протоборда за први електромагнет као на слици:

_images/punilicaproto.jpg

Електронске компоненте повезујемо преко протоборда за други електромагнет као на слици:

_images/punilicaproto.jpg

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Додатни задаци

Назив задатка: Електронска коцка - опис задатка и изворни код

Овај пример користи акцелерометар који се налази на микробиту. Када протресемо микробит, он ће на свом дисплеју приказати број од 1 до 6 који ће бити случајно генерисан. За ову вежбу се не користи протоборд тако да није дата електрична шема као ни шема повезивања на протоборду.

Вежба је успешно урађена, ако када протресете микробит на дисплеју добијете број од 1 до 6 као на следећем видеу:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Назив задатка: Компас - опис задатка и изворни код

Овај пример користи компас који се налази на микробиту. Извршите калибрацију сензора тако што ћете окретати плочицу док се не укључе све светлеће диоде на дисплеју микробита. Када се буду укључиле све светлеће диоде на дисплеју ћете видети смајлија што значи да је калибрација успешно извршена. За ову вежбу се не користи протоборд тако да није дата електрична шема као ни шема повезивања на протоборду.

Вежба је успешно урађена, ако добијете резултате као на следећем видеу:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: