$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Израда и управљање електромеханичким моделом IV

1. Модел система за пуњење боца

На следећој слици видимо систем за пуњење боца које долазе на траци и одлазе напуњене.

_images/punilica.gif

2. Опис рада система - Алгоритамски кораци

Систем пролази кроз следеће кораке:

  • Боца долази до станице на којој се врши пуњење

  • Сензор детектује присуство боце

  • Трака се зауставља

  • Почиње пуњење

  • Завршава се пуњење

  • Трака односи напуњену боцу

3. Усвајање улазних и излазних сигнала

У овом систему имамо излазне сигнале:

  • Електромагнетни вентил на pin16

У овом систему имамо улазне сигнале:

  • Сензор - детектор присуства боце на button_a

Напомена: Када систем не користи тајмер нема потребе за прављењем логичке табеле. У овом случају систем је једноставан јер користи само један дигитални излаз и тајмер тако да ни у овом случају нема потребе за цртањем логичке табеле.

4. Електрична шема

Електрична шема повезивања сензора на протоборду:

_images/punilicasema.jpg

5. Реализација на протоборду

Електронске компоненте повезујемо преко протоборда као на слици:

_images/punilicaproto.jpg

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Додатни задаци

Опис задатка: Помоћу овог електронског склопа мењамо смер обртања једносмерног мотора. Транзистори раде у паровима и то тако да раде транзистори по дијагоналама. Прво се укључују један пар пнп и нпн транзистора, па се потом укључује други пар пнп и нпн транзистора. Као резултат имамо обртање у првом случају у једном смеру а у другом случају у другом смеру.

Eлектрична шема кола:

_images/hbridge2.jpg

Повежи компоненте као на следећој слици:

_images/hbridge10.jpg

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: