$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Израда и управљање електромеханичким моделом III

1. Модел система за одређивање одговарајуће дужине греде

На следећој слици видимо примену система за детекцију одговарајуће дужине греде. Ако је греда у границама онда се сматра да је одговарајуће дужине и пропушта се, ако није одговарајуће дужине избацује се са траке. Сензори су на пиновима pin1, pin8, pin12, а сигнал за потврду је на pinu16.

_images/greda.gif

2. Опис рада система - Алгоритамски кораци

Систем пролази кроз следеће кораке:

  • Греда се креће на траци

  • Када се активира крајњи десни сензор трака се заустави

  • Микробит провери да ли су активна преостала два сензора или један од њих

  • Уколико је дужина греде у одговарајућим границама активира се светлосна диода на pin16 као знак да је дужина греде у толерисаним границама

3. Усвајање улазних и излазних сигнала

У овом систему имамо излазне сигнале:

  • Светлосна идникација на pin16 да је дужина греде у толерисаним границама

У овом систему имамо улазне сигнале:

  • Сензор 1

  • Сензор 2

  • Сензор 3

Напомена: Када систем не користи тајмер нема потребе за прављењем логичке табеле.

4. Електрична шема

Електрична шема повезивања сензора на протоборду:

_images/senzori.jpg

5. Реализација на протоборду

Електронске компоненте повезујемо преко протоборда као на слици:

_images/senzoriproto.jpg

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Додатни задаци

Назив рада: Постепено осветљавање светлеће диоде - опис и изворни код

Код овог примера користимо један аналогни излаз на који се шаљу импулси одређене дужине. Што је импулс дужи диода светли јаче. Програм уписан у микробит шаље импулсе чија се ширина постепено повећава и после тога се постепено смањује. Брзина повећавања и смањивања зависи од случајног броја који одреди микробит и кога прикаже на дисплеју. Што је случајни број мањи циклус повећавања и смањивања лампице се брже уради и обрнуто.

Eлектрична шема кола:

_images/ledpwm.png

Повежите компоненте као на следећој слици. Користи се само један аналогни излаз (пин1), али можете користити елементе повезане као у претходној вежби:

_images/analog.png

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Назив врада: Бипер - опис и изворни код

Бипер представља елемент који емитује звук када се на њега доведу електрични импулси одређене дужине.

Напишите програм који ствара импулсе на одређеном дигиталном излазу и на њега повежите бипер.

Eлектрична шема кола:

_images/biper2.png

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/zujalica2.png

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: