$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Израда и управљање електромеханичким моделом II

1. Пример израде пројекта - Израда и управљање електромеханичким моделом за сечење челичне жице

На следећој слици видимо примену електромагнета на моделу машине за сечење челичне жице. Челична жица активира прекидач, прекидач активира електромагнет, електромагнет активира маказе за сечење жице.

_images/emwire10.gif

2. Опис рада система - Алгоритамски кораци

Систем пролази кроз следеће кораке:

  • Ваљци привлаче жицу

  • Жица својим кретањем активира тастер

  • Тастер активира електромагнет

  • Котва електромагнет се помера и одсеца жицу

3. Усвајање улазних и излазних сигнала

У овом систему имамо излазне сигнале:

  • Електромагнет

У овом систему имамо улазне сигнале:

  • Тастер

Овај систем ради на принципу „ДА” логичког кола. Када жица активира тастер, електромагнет активира котву и долази до одсецања жице.

_images/logicka_tabela_1119.jpg

4. Електрична шема

За промену смера једносмерног мотора користи се H-мост.

_images/zica.jpg

5. Реализација на протоборду

Електронске компоненте повезујемо преко протоборда као на слици:

_images/emprotozica.jpg

Ово је изворни код програма који је написан у складу са алгоритмом, који потребно уписати у микробит:

Додатни задаци

Назив: Семафор на раскрсници - опис и изворни код

Опис задатка: Написати програм који управља радом семафора на раскрсници.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1300.jpg

Електрична шема кола:

_images/raskrsnica_106.jpg

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/raskrsnica_202.jpg

Вежба је успешно урађена ако добијемо следећи ефекат:

_images/semafor_animacija3.gif

Вежба је успешно урађена ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Назив рада: Семафор на раскрсници са аналогним улазом - опис и изворни код

Опис задатка: Написати програм који управља радом семафора на раскрсници са променом времена тајмером који се очитава са аналогног улаза.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1400.jpg

Електрична шема кола:

_images/semafor201.jpg

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/raskrsnica_protobord_111.jpg

Вежба је успешно урађена ако добијемо следећи ефекат:

_images/semafor_animacija4.gif

Вежба је успешно урађена ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: