$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Израда и управљање електромеханичким моделом I

Електромагнет и пример електромеханичког модела

Стављањем гвожђа у унутрашњост ваздушног калема долази до повећања јачине магнетног поља. Ова појава назива се магнетна индукција. Када протиче струја електромагнет има својство сталног магнета, искључењем струје нестаје својство магнета. Код електромагнета са променом смера струје долази до промене његових полова. Променом јачине струје мења се и јачина привлачења магнетног поља. Што је струја већа јачина привлачења је већа, и обрнуто. Електромагнет се примењује за израду једносмерних и наизменичних електромотора и електромагнетних релеа. Електромагнет претвара електричну енергију у механичку.

_images/elektromagnet.jpg

На следећој слици видимо примену електромагнета. Електромагнет привлачи и отпушта поклопац:

_images/model.gif

1. Пример израде пројекта - Израда и управљање електромеханичким моделом за набацивање поклопаца

Приказани електромеханички модел представља систем који хвата поклопце, премешта их и набацује на тегле. Идеја је саопштена у виду анимације. Основни делови овог система су:

 • Електромагнет

 • Носач електромагнета

 • Електромотор за ротацију електромагнета са привученим поклопцем

 • Струјно коло за управљање рада електромагнета

_images/poklopci.gif

2. Опис рада система - Алгоритамски кораци

Систем пролази кроз следеће кораке:

 • Активира се електромагнет

 • Електромагнет привуче поклопац

 • Активира се електромотор и доводи до ротације носача електромагнета

 • Систем позиционира поклопац изнад тегле

 • Искључује се електромотор

 • Искључује се електромагнет

 • Отпушта се поклопац

 • Трака односи теглу и активира се електромотор и одлази по нови поклопац

3. Усвајање улазних и излазних сигнала

У овом систему имам о излазне сигнале

 • Електромагнет

 • Електромотор смер 1

 • Електромотор смер 2

Систем користи управљање тајмерима. Рад излазних уређаја одређен је временским трајањем које одређује тајмер.

_images/logickatabelapoklopci.jpg

4. Електрична шема

За промену смера једносмерног мотора користи се H-мост.

_images/hbridge2.jpg

За активирање електромагнета се користи транзистор.

_images/poklopci2.jpg

5. Реализација на протоборду

Електронске компоненте за H мост повезујемо преко протоборда као на слици:

_images/hbridge10.jpg

Електронске компоненте за електромагнет повезујемо преко протоборда као на слици:

_images/emproto.jpg

Ово је изворни код програма који је написан у складу са алгоритмом, који потребно уписати у микробит

Додатни задаци

Назив задатка: Семафор - опис и изворни код

Написати програм који управља радом семафора.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1100.jpg

Електрична шема кола:

_images/semafor_550.jpg

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/semafor_12.jpg

Вежба је успешно урађена ако добијемо ефекат као на следећој слици:

_images/semafor_10.gif

Вежба је успешно урађена ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Назив задатка: Семафор са аналогним улазом опис и изворни код

Написати програм који управља радом семафора са променом времена помоћу тајмера преко потенциометра.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1200.jpg

Електрична шема кола:

_images/semafor_analog_100.jpg

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/semafor_analog2.jpg

Вежба је успешно урађена ако добијемо ефекат као на следећој слици:

_images/semafor_11.gif

Вежба је успешно урађена ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: