$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Рачунарски софтвер за симулацију рада електронских кола

Додатни задаци

Назив задатка: Трчеће светло лево десно - опис и изворни код

Опис задатка: Написати програм код кога се укључују наизменично 1. и 2. лампица па 3. и 4. лампица.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1115.jpg

Eлектрична шема кола:

_images/sema1.png

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/projekat2a.png

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат смењивања светла са леве на десну групу лампица:

_images/animacija_levo_desno3.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Опис решења:

Код овог примера користимо 4 дигитална излаза на пиновима пин1, пин8, пин12, пин16. Смењују се наизменично прве две лампице (пин1, пин8), па друге две лампице (пин12, пин16).

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Назив задатка; Трчеће светло лево десно са аналогним улазом - опис и изворни код

Опис задатка: Написати програм код кога се укључују наизменично 1. и 2. лампица, па 3. и 4. лампица са променом тајмера на потенциометру.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1116.jpg

Електрична шема кола:

_images/sema20.jpg

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/projekat10.jpg

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат промене брзине смењивања светла са леве на десну групу лампица окретањем потенциометра:

_images/animacija_levo_desno_analog2.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Опис решења:

Код овог примера користимо 4 дигитална излаза на пиновима пин1, пин8, пин12, пин16. Смењују се наизменично прве две лампице (пин1, пин8), па друге две лампице (пин12, пин16). Време после кога се врши промена се подешава потенциометром који се повезује на аналогном улазу пин0.

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: