$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Основни симболи у електроници

Основни симболи у електроници

На следећој слици видимо основне симболе у електроници:

_images/simboli2.jpg
  • Отпори служе за ограничење јачине струје. Неопходне карактеристике отпора су [Ω] (ом), снага [W], толеранције

  • Карактеристике кондензатора су капацитет [μF], [nF], [pF] и пробојни напон у волтима [V]

  • Индуктивност калема изражава се у хенријима [H], односно у мањим јединицама [μH], [nH]

  • Транзистори служе за појачавање сигнала

  • Полупроводничка диода, проводи ако је директно поларисана - већи напон на аноди него на катоди, а не проводи ако је инверзно поларисана - већи напон на катоди него на аноди

Додатни задаци

Назив задатка: Трчеће светло парни непарни - опис и изворни код

Опис задатка: Написати програм код кога се укључују наизменично парне па непарне лампице.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1117.jpg

Електрична шема кола:

_images/sema1.png

Повежи компоненте као на следећој слици:

_images/projekat2a.png

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат смењивања парних и непарних лампица:

_images/animacija_parni_neparni.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Опис решења:

Код овог примера користимо 4 дигитална излаза на пиновима пин1, пин8, пин12, пин16. Смењују се наизменично парне светлеће диоде (пин1, пин8), па непарне светлеће диоде (пин12, пин 16).

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Назив задатка: Трчеће светло парни непарни са аналогним улазом - опис и изворни код

Опис задатка: Написати програм код кога се укључују наизменично парне па непарне лампице са очитавањем времена са потенциометра.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1118.jpg

Електрична шема кола:

_images/sema20.jpg

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/projekat10.jpg

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат трчања светла чију брзину мењамо окретањем потенциометра:

_images/animacija_levo_desno_analog.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Опис решења:

Код овог примера користимо 4 дигитална излаза на пиновима пин1, пин8, пин12, пин16. Смењују се наизменично парне (пин8, пин16), па непарне лампице (пин1, пин12). Време после кога се врши промена се подешава потенциометром који се повезује на аналогном улазу пин0. Брзина смене светлећих диода које су укључене се подешава потенциометром.

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Oво је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: