$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Управљање процесима и стварима на даљину уз помоћ ИКТ

За примену управљања процесима и стварима на даљину користе се два микробита. Један микробит шаље параметре за рад другом микробиту. На пример један микробит управља радом семафора док му други микробит, када је то потребно, шаље вредности тајмера које је потребно ажурирати. На тај начин микиробит који управља радом семафора прилагођава свој рад ситуацији на путу. Могућа је комуникација и већег броја микробитова. Микробитови комуницирају преко радио везе.

Комуникација између два микробита радио везом:

_images/radio.jpg

Пример управљања на даљину - Звоно

_images/zvono3.gif

Електронска шема струјног кола:

_images/zvonosema.jpg

Реализација звона на протоборду:

_images/protozvono.jpg

Ово је изворни код програма за предајник који је потребно уписати у микробит:

Ово је изворни код програма за пријемник који је потребно уписати у микробит:

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Пример управљања на даљину - Семафор

_images/semaforradio.gif

Електронска шема струјног кола:

_images/semafor_550.jpg

Реализација звона на протоборду:

_images/semafor_12.jpg

Ово је изворни код програма за предајник који је потребно уписати у микробит:

Ово је изворни код програма за пријемник који је потребно уписати у микробит:

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Пример управљања на даљину - Зелени талас

_images/trafficlight.jpg

Два семафора се налазе на истом путу комуницирају радио везом. Један семафор одради циклус и пропусти возила, затим други семафор уради то исто и поново омогући први семафор. Тако се формира зелени талас за возила како се не би заустављала на сваком семафору.

_images/semafor_radio.gif

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит првог семафора:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит другог семафора:

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Додатни задаци

Назив задатка: Трчеће светло - опис и изворни код

Опис задатка: Напишите програм за трчеће светло. Потребно је да се лампице (светлеће диоде) узастопно укључују и искључују.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1113.jpg

Електрична шема кола:

_images/sema1.png

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/projekat2a.png

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат трчања светла као на слици:

_images/animacija_running_light.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Опис решења:

Код овог примера користимо 4 дигитална излаза на пиновима пин1, пин8, пин12 и пин16. Програм се пише тако што се прво укључи светлећа диода на пину 1, после одређеног времена се искључи диода повезана на пин 1, а укључи се диода на пину 8. После одређеног времена се искључи диода на пину 8, а укључи се диода на пину 12, потом се одмери време и после њега се искључи диода на пину 12, а укључи се диода на пину 16. После тога се програм враћа на почетак и укључује се светлећа диода на пину 1, а искључује се светлећа диода на пину 16 и цео програм се понавља.

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Ово је други начин да се уради овај задатак:

Назив задатка: Трчеће светло са аналогним улазом - опис и изворни код

Опис задатка: Напишите програм за трчеће светло са променљивим тајмером

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1114.jpg

Електрична шема кола:

_images/sema20.jpg

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/projekat10.jpg

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат трчања светла чију брзину мењамо окретањем потенциометра:

_images/animacije_running_light_analog.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Опис решења:

Код овог примера користимо 4 дигитална излаза на пиновима пин1, пин 8, пин12, пин16. Програм представља унапређење претходног програма при чему овде добијамо један потенциометар који је повезан на аналогни улаз. Програм очитава вредност потенциометра и уписује га у променљиву тајмер. На тај начин мењамо вредност тајмера у интервалу од 0 - 1023мс. Резултат који треба да добијемо је исти као у претходној вежби с тим што вредност тајмера можемо да мењамо преко потенциометра.

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: