$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Управљање електромеханичким моделима помоћу микробит уређаја - приручник за осми разред


British Council UK Government
Izradu ovog priručnika podržala je vlada Velike Britanije putem projekta "Škole za 21. vek" koji sprovodi British Council


Creative Commons License
Upravljanje elektromehaničkim modelima pomoću mikrobit uređaja – priručnik za osmi razred izdao je British Council pod licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Микробит је плочица која се програмира у микропајтону. На њој се налази микроконтролер и неколико сензора. Ту су акцелерометар и компас. У примерима које дајемо користе се дигитални улазни и излазни сигнали као и аналогни улазни и излазни сигнали. Дигитални сигнали имају две вредности 0 и 1, док аналогни сигнали имају вредност у опсегу 0-1023. Примери кроз које ћемо проћи су:

 • Блинк са дигиталним излазом

 • Блинк са дигиталним излазом и аналогним улазом

Компоненте

 • микробит……………………..1ком.

 • еџ конектор…………………..1ком.

 • светлеће диоде, лед црвене Ø5…..5ком.

 • светлеће диоде, лед жуте Ø5…..2ком.

 • светлеће диоде, лед зелене Ø5…..2ком.

 • отпорници 220………………..10ком.

 • отпорници 1к…………………10ком.

 • отпорници 2.2к……………….10ком.

 • отпорници 10к………………..10ком.

 • отпорници 100к……………….10ком.

 • електролитички кондензатор……..1ком.

 • РГБ Лед………………………1ком.

 • ЛДР-фотоотпорник………………1ком.

 • пиезо елемент бруззер………….1ком.

 • БЦ556 - пнп транзистор…………2ком.

 • БЦ546 - нпн транзистор…………2ком.

 • БЦ337 - нпн транзистор…………1ком.

 • дц мотор 3.3В(или 5В)………….1ком.

 • тастер……………………….3ком.

 • краткоспојници мушко-мушки…….20ком.

 • краткоспојници мушко-женски……20ком.

 • бредборд……………………..1ком.

_images/komponente.png

Еџ конектор

_images/edgeconnector.jpg

Пиноут микробита

_images/pinout.png

Повежите микробит са конектором као на следећој слици:

_images/microbitedgeconnector.jpg

Мју Едитор

Развојно окружење за инсталацију Мју Едитора се налази на следећем линку: https://codewith.mu/en/download .

_images/mu_editor.jpg

Инсталација Мју Едитора

Испратите видео упутство за инсталацију овог програма:

Упис програма у микробит

Примери пројекта са светлећим диодама

Блинк - опис задатка и изворни код

Поставка задатка:

Напишите програм који омогућава светлећој диоди да трепће. Потребно је да се светлећа диода укључи одређено време и да се потом искључи.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1111.jpg

Електрична шема кола:

_images/led.png

Повежите компоненте као на слици:

_images/blink.png

Вежба је успешно урађена, ако светлећа диода блинка као на слици:

_images/animacija_blink.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Кликните на видео да би се покренуо:

Опис кода:

_images/opis_koda2.jpg

Опис решења:

Код овог примера користимо дигитални излазни сигнал на пину 16 (пин16) еџ конектора и користимо један тајмер од 500мс. Дакле, светлећа диода се укључи, па се одмери време од 500мс, па се светлећа диода искључи, па се одмери време од 500мс. Потребно је краткоспојницима као на слици направити просто струјно коло светлеће диоде и отпорника, копирајте изворни код у Мју едитор и упишите га у свој микробит.

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит:

Блинк са аналогним улазом - опис и изворни код

Опис задатка:

Написати програм који ће остварити ефекат трептања лампице. Потребно је да брзина трептања буде у опсегу (0,1023)мс.

Логичка табела на основу које се програмира микробит:

_images/logicka_tabela_1112.jpg

Електрична шема кола:

_images/ledpot3.jpg

Повежите компоненте као на следећој слици:

_images/analogblink5.jpg

Вежба је успешно урађена, ако светлећа диода блинка и ако је помоћу потенциометра могуће мењати њену брзину блинкања као на слици:

_images/animacija_analog_blink.gif

Вежба је успешно урађена, ако добијемо ефекат као на следећем видеу. Kликните на видео да би се покренуо:

Опис решења:

Код овог примера користимо дигитални излазни сигнал на пину 1 (пин1) еџ конектора и користимо један тајмер чија вредност се мења у интервалу од 0 до 1000мс. Потенциометар се повезује на аналогни улаз пин0 (пин0). Дакле, светлећа диода се укључи, па се одмери време од 0 до 1000мс, па се светлећа диода искључи, па се одмери време од 0 - 1000мс. Потребно је краткоспојницима као на слици направити просто струјно коло светлеће диоде, отпорника и потенциометра, копирајте изворни код у Мју едитор и упишите га у свој микробит.

Ово је изворни код програма који је потребно уписати у микробит: