Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Rad na projektu III

Kondenzator - detekcija naponskog nivoa na kondenzatoru

Opis vežbe: Cilj vežbe je da detektujemo naponski nivo koji je prisutan na pozitivnom pinu kondenzatora. Detekcija se vrši povezivanjem ovog pina sa ulazom na pin0, analogni ulaz mikrobita. U zavisnosti od naponskog nivoa kondenzatora svetleće veći ili manji broj svetlećih dioda. Pomoću potenciometra određujemo do kog maksimalnog naponskog nivoa će se kondenzator napuniti.

Povežite pin0 sa microbitom preko edge konektora, kao i pinove pin1, pin8, pin12, pin16. Električna šema kola:

_images/capacitor10.jpg

Povežite komponente kao na slici:

_images/capacitor20.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Digitalna duga - RGB (Red, Green, Blue) svetleća dioda

Opis vežbe: Digitalna duga je vežba kod koje koristimo RGB svetleću dioda koja u sebi ima tri diode. Na svaku od tri elektrode dovode se tri različita analogna signala. U zavisnosti od širine impulsa na tim analognim izlazima koji izlaze iz microbita imaćemo različite nijanse svake od ovih boja. Sve tri boje se u oku stapaju u jednu tako da možemo da ostvarimo 1024x1024x1024 različitih boja s obzorim da svaki analogni izlaz ima rezoluciju 1024.

Povežite analogne izlaze pin0, pin1, pin2 sa microbitom preko edge konektora, kao i pinove pin8, pin12, pin16. Električna šema kola:

_images/rgb20.jpg

Povežite komponente kao na slici:

_images/rgb30.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: