Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Rad na projektu II

Automat - Merač razdaljine sa zvučnim obaveštenjem

Opis vežbe: Automat funkcioniše tako što fotorezistivni senzor detektuje intenzitet svetlosti. Intenzitet svetlosti se očitava na led bar-grafu. Što je intenzitet sveltosti veći to je veči broj svetlećih dioda koje su uključene. U jednom trenutnu se aktivira zvučnik koji obaveštava da je prekoračena dozvoljena razdaljina. Automat predstavlja model uređaja koji detektuje udaljenost.

Povežite pin2 sa microbitom preko edge konektora, kao i pinove pin1, pin8, pin12, pin16. Električna šema kola:

_images/ldrbiper10.jpg

Povežite komponente kao na slici:

_images/udaljenost20.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijete sledeći efekat:

_images/foto7.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: