Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Izrada jednostavnog školskog robota sopstvene konstrukcije ili iz konstruktorskog kompleta

Automat za detekciju nivoa vode

Opis vežbe: Logika koja se koristi kod automata za detekciju vode jeste da kada nivo vode dovoljno poraste da voda dodirne dve žice tada istovremeno dolazi do uključivanja signalne sijalice.

Povežite pin0 i pin1 sa microbitom preko edge konektora. Električna šema kola:

_images/voda10.jpg

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/detekcija_vode.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijete sledeći efekat:

_images/foto13.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Automat - Budilnik koji koristi foto-senzor ili Zvučni detektor odsustva predmeta

Opis vežbe: Logika koja se koristi kod dojavljivača zore je da kada svane dan tj. kada je obasjan fotorezistivni senzor tada biper emituje zvuk.

Povežite pin0 i pin1 sa microbitom preko edge konektora. Električna šema kola:

_images/biper10.jpg

Povežite komponente kao na slici:

_images/zujalica10.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijete sledeći efekat:

_images/foto12.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: