Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Korišćenje interfejsa za upravljanje pomoću računara - Osnovne logičke funkcije - Da, Ne

Kroz sledeće zadatke ćemo videti osnovne logičke funkcije i njihovu primenu:

  • YES „DA” logička funkcija

  • NOT „NE” logička funkcija

„DA” logička funkcija - opis i izvorni kod

„DA” logička funkcija ima zadatak da kada se pritisne jedan taster da se svetleće diode uključe, a kada se otpusti da se isključe.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela_19.jpg

Električna šema kola:

_images/sema1.png

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat2a.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijete sledeći efekat:

_images/yes.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

„NE” logička funkcija - opis i izvorni kod

„NE” logička funkcija ima zadatak da kada se pritisne jedan taster da se svetleće diode ugase, a kada se otpusti da se uključe.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela_18.jpg

Električna šema kola:

_images/sema1.png

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat2a.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijete sledeći efekat:

_images/not.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: