Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Korišćenje interfejsa za upravljanje pomoću računara - Osnovne logičke funkcije I, ILI

Kroz sledeće zadatke ćemo videti osnovne logičke funkcije i njihovu primenu:

  • AND „I” logička funkcija

  • OR „ILI” logička funkcija

  • NOT „NE” logička funkcija

  • YES „DA” logička funkcija

„I” logička funkcija - opis i izvorni kod

„I” logička funkcija ima zadatak da kada se pritisnu oba tastera, taster „A” i taster „B” na microbitu da proizvede da svetleće diode uključe, dok kada se pusti jedan ili oba tastera svetleće diode se isključe.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela_16.jpg

Električna šema kola:

_images/sema1.png

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat2a.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijete sledeći efekat:

_images/and.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

„ILI” logička funkcija - opis i izvorni kod

„ILI” logička funkcija ima zadatak da kada se pritisnu jedan ili drugi ili oba tastera na microbitu proizvede da svetleće diode zatrepću nekoliko puta.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela_17.jpg

Električna šema kola:

_images/sema1.png

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat2a.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijete sledeći efekat:

_images/or.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: