Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Modelovanje električnih mašina i uređaja II - Brojačka funkcija

Brojač sa pragom reagovanja - opis i izvorni kod

Brojač ima ulogu da broji pritiske tastera A i tastera B. Kada se pritisne taster A vrednost promenljive counter se povećava a kada se pritisne taster B ista vrednost se smanjuje. Kada je razlika pritisaka na tasteru A i B veca do jednaka 5 svetleća dioda će se uključiti. Kada to nije slučaj ona će se isključiti.

Električna šema kola:

_images/sema1.png

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat2a.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijete sledeći efekat:

_images/counter1.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Brojač sa LED bar grafom - opis i izvorni kod

Brojač ima ulogu da broji pritiske tastera A i tastera B. Kada se pritisne taster A vrednost promenljive counter se poveća za jedan, a kada se pritisne taster B ista vrednost se smanjuje. Kada se uzastopno pritiska taster A svetleće diode se uzastopno uključuju sa leva na desno, a kada se pritiska taster B one se uzastopno isključuju sa desna na levo.

Električna šema kola:

_images/sema1.png

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat2a.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijete sledeći efekat:

_images/ledgraf.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: