Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Modelovanje električnih mašina i uređaja I - Binarni brojač

Binarno brojanje je dato kroz dva primera gde promenu broja izazivaju ili pritisak tastera ili tik tajmera.

Binarno brojanje pomoću tajmera - opis i izvorni kod

Kod ovog brojanja na bazi tajmera, tajmer broji do 2000 i onda se resetuje što znači da počinje da broji od početka. Na svake 2 sekunde se promeni vrednost binarnog broja čiji se dekadni ekvivalent prikaže na displeju.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela_15.jpg

Električna šema kola:

_images/sema1.png

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat2a.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo sledeći rezultat:

_images/binarni_brojac.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Binarno brojanje pomoću tastera - opis i izvorni kod

Binarno brojanje predstavlja projekat kod koga korisnik uzastopnim pritiskanjem tastera dovodi do toga da se na svetlećim diodama prikazuje tekući binarni broj, a na displeju se prikazuje isti taj broj u dekadnom zapisu.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela_1500.jpg

Električna šema kola:

_images/sema1.png

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat2a.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo sledeći rezultat:

_images/binarni_brojac.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: