Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Izrada i upravljanje elektromehaničkim modelom V

Elektronska kocka - opis zadatka i izvorni kod

Ovaj primer koristi akcelerometar koji se nalazi na microbitu. Kada prostresemo microbit, on će na svom displeju prikazati broj od 1 do 6 koji će biti slučajno generisan. Za ovu vežbu se ne koristi protobord tako da nije data elektična šema kao ni šema povezivanja na protobordu.

Vežba je uspešno urađena ako kada protresete microbit na displeju dobijete broj od 1 do 6 kao na sledećem videu:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Kompas - opis zadatka i izvorni kod

Ovaj primer koristi kompas koji se nalazi na microbitu. Izvršite kalibraciju senzora tako što ćete okretati pločicu dok se ne uključe sve svetleće diode da displeju microbita. Kada se budu uključile sve svetleće diode na displeju ćete videti smajlija što znači da je kalibracija uspešno izvršena. Za ovu vežbu se ne koristi protobord tako da nije data elektična šema kao ni šema povezivanja na protobordu.

Vežba je uspešno urađena ako dobijete rezultat kao na sledećem videu:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: