Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Izrada i upravljanje elektromehaničkim modelom IV

Promena smera obrtanja DC motora - opis i izvorni kod

Pomoću ovog elektronskog sklopa menjamo smer obrtanja jednosmernog motora. Tranzistori rade u parovima i to tako da rade da rade tranzistori po dijagonalama. Prvo se uključi jedan par pnp i npn tranzistora, pa se potom uključi drugi par pnp i npn tranzistora. Kao rezultat imamo obrtanje u prvom slučaju u jednom smeru, u drugom slučaju u drugom smeru.

Električna šema kola:

_images/hbridge2.jpg

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/hbridge10.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: