Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Izrada i upravljanje elektromehaničkim modelom III

Postepeno osvetljavanje svetleće diode - opis i izvorni kod

Kod ovog primera koristimo jedan analogni izlaz na koji se šalju impulsi određene dužine. Što je impuls duži dioda svetli jače. Program upisan u microbit šalje impulse čija se širina postepeno povećava i posle toga se postepeno smanjuje. Brzina povećavanja i smanjivanja zavisi od slučajnog broja koji odredi microbit i koga prikaže na displeju. Što je slučajni broj manji ciklus povećavanja i smanjivanja lampice se brže uradi i obrnuto.

Električna šema kola:

_images/ledpwm.png

Povežite komponente kao na sledećoj slici. Koristi se samo jedan analogni izlaz (pin1), ali možete koristiti elemente povezane kao u prethodnoj vežbi:

_images/analog.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Biper - opis i izvorni kod

Biper predstavlja element na koji kada se dovedu električni impulsi određene dužine emituje zvuk. Napišite program koji stvara impulse na određenom digitalnom izlazu i na njega povežite biper.

Električna šema kola:

_images/biper2.png

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/zujalica2.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: