Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Izrada i upravljanje elektromehaničkim modelom II

Semafor na raskrsnici - opis i izvorni kod

Opis zadatka: Napisati program koji upravlja radom semafora na raskrsnici.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela_20.jpg

Električna šema kola:

_images/raskrsnica_106.jpg

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/raskrsnica_202.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo sledeći efekat:

_images/semafor_animacija3.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Semafor na raskrsnici sa analognim ulazom - opis i izvorni kod

Opis zadatka:

Napisati program koji upravlja radom semafora na raskrsnici sa promenom vremena tajmerom koji se očitava sa analognog ulaza.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela_21.jpg

Električna šema kola:

_images/semafor202.jpg

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/raskrsnica_protobord_10.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo sledeći efekat:

_images/semafor_animacija4.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: