Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Računarski softveri za simulaciju rada električnih kola

Trčeće svetlo levo desno - opis i izvorni kod

Postavka zadatka:

Napisati program kod koga se naizmenično uključuju 1. i 2. lampica pa 3. i 4. lampica

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela_9.jpg

Električna šema kola:

_images/sema1.png

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat2a.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat smenjivanja svetla sa leve na desnu grupu lampica:

_images/animacija_levo_desno3.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Opis rešenja:

Kod ovog primera koristimo 4 digitalna izlaza na pinovima pin1, pin8, pin12, pin16. Smenjuju se naizmenično prve dve lampice (pin1, pin8), pa druge dve lampice (pin12, pin16).

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Trčeće svetlo levo desno sa analognim ulazom - opis i izvorni kod

Opis zadatka:

Napisati program kod koga se naizmenično uključuju 1. i 2. lampica, pa 3. i 4. lampica sa promenom tajmera na potenciometru.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela_10.jpg

Električna šema kola:

_images/sema20.jpg

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat10.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat promene brzine smenjivanja svetla sa leve na desnu grupu lampica okretanjem potenciometra:

_images/animacija_levo_desno_analog2.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Opis rešenja:

Kod ovog primera koristimo 4 digitalna izlaza na pinovima pin1, pin8, pin12, pin16. Smenjuju se naizmenično prve dve lampice (pin1, pin8), pa druge dve lampice (pin12, pin16). Vreme posle koga se vrši promena se podešava potenciometrom koji se povezuje na analognom ulazu pin0.

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: