Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Osnovni simboli u elektronici

Trčeće svetlo parni neparni - opis i izvorni kod

Postavka zadatka:

Napisati program kd koga se uključuju naizmenično parne pa neparne lampice.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela8.jpg

Električna šema kola:

_images/sema1.png

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat2a.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat smenjivanja parnih i neparnih lampica:

_images/animacija_parni_neparni.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Opis rešenja:

Kod ovog primera koristimo 4 digitalna izlaza na pinovima pin1, pin8, pin12, pin16. Smenjuju se naizmenično parne svetleće diode (pin1, pin8), pa neparne svetleće diode (pin12, pin16).

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Trčeće svetlo parni neparni sa analognim ulazom - opis i izvorni kod

Napisati program kod koga se uključuju naizmenično parne pa neparne lampice sa očitavanjem vremena sa potenciometra.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela7.jpg

Električna šema kola:

_images/sema20.jpg

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat10.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat trčanja svetla čiju brzinu menjamo okretanjem potenciometra:

_images/animacija_levo_desno_analog.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Opis rešenja:

Kod ovog primera koristimo 4 digitalna izlaza na pinovima pin1, pin8, pin12, pin16. Smenjuju se naizmenično parne (pin8, pin16), pa neparne lampice (pin1, pin12). Vreme posle koga se vrši promena se podešava potenciometrom koji se povezuje na analognom ulazu pin0. Brzina smene svetlećih dioda koje su uključene se podešava potenciometrom.

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: