Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Upravljanje procesima i stvarima na daljinu uz pomoć IKT

Trčeće svetlo - opis i izvorni kod

Napišite program za trčeće svetlo. Potrebno je da se uključuju uzastopno svetleće diode.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela2.jpg

Električna šema kola:

_images/sema1.png

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat2a.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat trčanja svetla kao na slici:

_images/animacija_running_light.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Opis rešenja:

Kod ovog primera koristimo 4 digitalna izlaza na pinovima pin1, pin8, pin12, pin16. Program se piše tako što se prvo uključi svetleća dioda na pinu 1, posle određenog vremena se isključi dioda povezana na pin 1, a uključi se dioda na pinu 8. Posle određenog vremena se isključi dioda na pinu 8 a uključi se dioda na pinu 12 , potom se odmeri vreme i posle njega se isključi dioda na pinu 12, a uključi se dioda na pinu 16. Posle toga se program vraća na početak i uključuje se svetleća dioda na pinu 1 , a isključuje se svetleća dioda na pinu 16 i ceo program se ponavlja.

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je drugi način da se uradi ovaj zadatak:

Trčeće svetlo sa analognim ulazom - opis i izvorni kod

Opis zadatka:

Napišite program za trčeće svetlo sa promenljivim tajmerom.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela6.jpg

Električna šema kola:

_images/sema20.jpg

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/projekat10.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat trčanja svetla čiju brzinu menjamo okretanjem potenciometra:

_images/animacije_running_light_analog.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Opis rešenja:

Kod ovog primera koristimo 4 digitalna izlaza na pinovima pin1, pin8, pin12, pin16. Program predstavlja unapređenje prethodnog programa pri čemu ovde dodajemo jedan potenciometar koji koji je povezan na analogni ulaz. Program očitava vrednost potenciometra i upisuje ga u promenljivu tajmer. Na taj način menjamo vrednost tajmera u intervalu od 0-1023ms. Rezultat koji treba da dobijemo je isti kao u prethodnoj vežbi s tim što vrednost tajmera možemo da menjamo preko potenciometra.

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: