Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Osnovne komponente IKT uređaja

Microbit je pločica koja se programira u micropythonu. Na njoj se nalazi mikrokontroler i nekoliko senzora. Tu su akcelerometar i kompas. U primerima koje dajemo koriste se digitalni ulazni i izlazni signali kao i analogni ulazni i izlazni signali. Digitalni signali imaju dve vrednosti 0 i 1, dok analogni signali imaju vrednost u opsegu 0-1023. Primeri kroz koje ćemo proći su:

 • Blink sa digitalnim izlazom

 • Blink sa digitalnim izlazom i analognim ulazom

 • Trčeće svetlo sa 4 digitalna izlaza

 • Trčeće svetlo sa 4 digitalna izlaza i jednim analognim ulazom

Svi zadaci koriste sledeće komponente:

 • microbit…………………….1 kom.

 • edge connector za microbit…….1 kom.

 • svetleće diode, led crvene Ø5….5 kom.

 • svetleće diode, led žute Ø5….2 kom.

 • svetleće diode, led zelene Ø5….2 kom.

 • otpornici 220……………….10 kom.

 • otpornici 1k………………..10 kom.

 • otpornici 2.2k………………10 kom.

 • otpornici 10k……………….10 kom.

 • otpornici 100k………………10 kom.

 • elektrolitički kondenzator…….1 kom.

 • RGB Led……………………..1 kom.

 • LDR - fotootpornik……………1 kom.

 • piezo element buzzer………….1 kom.

 • BC556 - pnp tranzistor………..2 kom.

 • BC546 - npn tranzistor………..2 kom.

 • BC337 - npn tranzistor………..1 kom.

 • dc motor 3.3V(ili 5V)…………1 kom.

 • taster………………………3 kom.

 • kratkospojnici muško-muški……20 kom.

 • kratkospojnici muško-ženski…..20 kom.

 • breadboard…………………..1 kom.

Komponente

_images/komponente.png

Edge konektor

_images/edgeconnector.jpg

Pinout microbita

_images/pinout.png

Povežite microbit sa konektorom kao na sledećoj slici:

_images/microbitedgeconnector.jpg

Mu Editor

Razvojno okruženje za programiranje mikrobita se nalazi na sledećem linku: https://codewith.mu/en/download

_images/mu_editor.jpg

Instalacija Mu Editora

Ispratite video uputstvo za instalaciju ovog programa:

Upis programa u microbit

Ispratite video uputstvo za upis napisanog programa u mikrobit:

Trepćuće svetlo - opis zadatka i izvorni kod

Postavka zadatka:

Napišite program koji omogućava svetlećoj diodi da trepće. Potrebno je da se svetleća dioda uključi određeno vreme i da se potom isključi određeno vreme.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela.jpg

Električna šema kola:

_images/led.jpg

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/blink.jpg

Vežba je uspešno urađena ako sveteleća dioda blinka kao na slici:

_images/animacija_blink.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Opis koda:

_images/opis_koda.jpg

Opis rešenja:

Kod ovog primera koristimo digitalni izlazni signal na pinu 16 (pin16) edge konektora i koristimo jedan tajmer od 500ms. Dakle svetleća dioda se uključi pa se odmeri vreme od 500ms pa se svetleća dioda isključi pa se odmeri vreme od 500ms. Potrebno je kratkospojnicima kao na slici napraviti prosto strujno kolo svetleće diode i otpornika , kopirajte izvorni kod u Mu editor i upišite ga u svoj microbit.

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Trepćuće svetlo sa analognim ulazom - opis i izvorni kod

Postavka zadatka:

Napisati program koji će ostvariti efekat treptanja lampice sa mogućnošću treptanja. Potrebno je da brzina treptanja bude promenljiva u opsegu(0,1023).

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela3.jpg

Električna šema kola:

_images/ledpot3.jpg

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/analogblink5.jpg

Vežba je uspešno urađena ako sveteleća dioda blinka i ako je pomoću potenciometra moguće menjati njenu brzinu blinkanja kao na slici:

_images/animacija_analog_blink.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Opis rešenja:

Kod ovog primera koristimo digitalni izlazni signal na pinu 1(pin1) edge konektora i koristimo jedan tajmer čija vrednost se menja u intervalu od 0ms do 1000ms. Potenciometar se povezuje na analogni ulaz P0 (pin0). Dakle svetleća dioda se uključi pa se odmeri vreme od 0 do 1000ms pa se svetleća dioda isključi pa se odmeri vreme od 0-1000ms. Potrebno je kratkospojnicima kao na slici napraviti prosto strujno kolo svetleće diode , otpornika i potenciometra, kopirajte izvorni kod u Mu editor i upišite ga u svoj microbit.

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: