$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

U prethodnoj lekciji smo videli kako se pišu takozvani „linijski programi“. Tok izvršavanja ovakvih programa je pravolinijski od početka do kraja uz eventualna zaustavljanja kako bi se sačekalo da korisnik unese neki podatak koji će biti obrađen. Međutim u realnim slučajevima nam trebaju složeniji programi, u kojima treba da donesemo neke odluke, na osnovu kojih ćemo da preduzmemo jednu ili drugu akciju, da ponovimo neku grupu naredbi i slično.

Struktuirano programiranje

JavaScript vam omogućava da pored jednostavnih "pravolinijskih programa" napišete i programe koji se razdvajaju na dve putanje u zavisnosti od nekog uslova ili ponavljaju grupe naredbi pomoću naredbi za kontrolu toka izvršavanja programa:

 • if naredbe koja vam omogućava da izvršite određeni niz naredbi samo ako je neki uslov ispunjen,
 • if/else naredbe koja vam omogućava da u zavisnosti od nekog uslova izvršite jednu od dve grupe naredbi,
 • while naredbe koja ponavlja grupu naredbi dok god je zadovoljen neki uslov

Pomoću ovih naredbi možemo da zadamo da se deo koda izvršava samo ako je neki uslov ispunjen, ili da se izvršavanje nekog dela koda ponovi više puta. JavaScript obezbeđuje nekoliko naredbi koje vam omogućavaju da ponavljate druge naredbe, da odlučite da li neka naredba treba da se izvrši i slično.

Program koji izvršava naredbe sa slike pomoću naredbi while i if bi izgledao ovako:

do {

  naredba()

  if(odluka) {
    naredba()
  } else {
    naredba()
  }

} while(ponovo())

naredba()

Sada ćemo videti kako se koriste ove naredbe.