$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Naredbe ponavljanja se često koriste da izvrše neke naredbe tačno 10, 100, ili neki drugi broj puta. Takva ponavljanja izgledaju ovako:

broj = pocetak
while ( broj < kraj) {
	Naredba
	broj = broj + 1
} 

U ovakvim petljama sa brojanjem koristimo jednu promenljivu kao brojač. Na početku, toj promenljivoj upišemo neku početni vrednost (obično nula ili jedan). Onda u uslovu petlje proveravamo da li je vrednost u toj promenljivoj došla do kraja. Ako nije - izvršavamo naredbe iz tela petlje, a ako jeste - naredba ponavljanja je završena. Kao poslednju naredbu u telu naredbe, uzimamo vrednost iz promenljive, uvećavamo je za jedan i ponovo upisujemo u promenljivu da bi while naredba opet proverila da li je ta nova vrednost manja od kraja.

U sledećem primeru je petlja koja ispisuje sve brojeve od 1 do 100:

broj = 1
while ( broj <= 100) {
	console.out(broj)
	broj = broj + 1
}

Pošto hoćemo da ponovimo ispis za svaki broj od 1 do 100, upisaćemo prvi broj u promenljivu. U uslovu while petlje ćemo proveriti da li je broj još uvek manji od 100. Pošto je manji, izvršiće se telo petlje i vrednost broja će biti prikazana na konzoli. Potom ćemo broj uvećati za jedan i ponovo proveriti da li da ponovimo telo petlje sa ovim brojem. Kao rezultat, naredbe u telu petlje će biti urađene za svaku vrednost broja od 1 do 100 i na izlazu će biti prikazane te vrednosti - u svakom koraku po jedna.

U ovom primeru ćemo da pomognemo Redu da dođe do praseta. Možemo da napravimo program sa pet naredbi „pomeri se napred“ kao na slici:

Naredba ponavljanja

U ovom programu smo morali da pet puta kažemo Redu da se pomeri napred kada krene. Naredba ponavljanja može da nam pomogne tako što ćemo u nju da stavimo jednu naredbu „pomeri se napred“ a onda ćemo da upišemo da treba da se ta naredba ponovi pet puta. Tako bismo dobili program na slici:

Naredba ponavljanja

U JavaScript jeziku bi taj program izgledao ovako:

broj = 0
while ( broj < 5) {
	pomeri_se_napred()
	broj++
} 

Zamislite da je Red 100 polja udaljen od praseta. Zar ne bi bilo teško da 100 puta stavite naredbu „pomeri se napred“? Zar nije bolje da imamo jednu naredbu „Ponovi ___ puta naredbe“ u koju ćemo ubaciti „pomeri se napred“ naredbu i gde ćemo smo staviti broj 100 umesto 5 kao u prethodnom primeru? Naredbe ponavljanja nam pomažu da samo kažemo koliko puta treba da se ponovi neka naredba umesto da je mi ponavljamo u programu.

Primer - zbir brojeva od 1 do 100

U sledećem programu ćemo proći kroz sve brojeve počevši od 1 i uvećavati vrednost broja za jedan u svakoj iteraciji. To ćemo da radimo sve dok je broj manji od 100. U svakoj iteraciji ćemo dodati trenutnu vrednost broja u promenljivu zbir koja ima početnu vrednost 0.

broj = 1
zbir = 0
while ( broj <= 100 ) {
	zbir = zbir + broj
	broj = broj + 1
}