$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Kada počnete da programirate na JavaScript jeziku, možete sami da birate kako vam odgovara da pišete programe.

  • JavaScript na internetu - Najlakši način da počnete je da odete na neki veb sajt na kome možete da pišete programe. Ne treba vam nikakav program ni instalacija, ne morate da brinete o tome da li vam je računar dovoljno dobar. Samo treba da otvorite neki sajt kao što je jsbin.com, jsFiddle.com ili js.do i u njemu napišete svoj program.

  • JavaScript u pregledačima - Da i programirali na JavaScriptu, ne treba čan ni internet. Možete da napišete JavaScript program u bilo kom programu za pisanje teksta kao što su Notepad, Notepad++, Sublime, VSCode, pa čak i Word. Ovaj program snimie kao HTML fajl i otvorite ga bilo koji pregledačem (npr. Chrome pregledačem) koji će pokrenuti vaš program.

  • Javascript u konzoli - Iako je JavaScript jezik interneta, možete da ga pokrećete kao i bilo koji klasični program. Instalirajte Node.js, napišite JavaScript program, snimite ga kao .js fajl, i pokrenite iz klasične konzole pomoću komande node mojprogram.js. Program će se izvršiti kao bilo koji program napisan u jezicima Pascal, Python, C, itd.