$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Iako je JavaScript jezik veba koji se najčešće izvršava u pregledačima, on se može izvršavati i u konzoli (komandnoj liniji). Sada ćemo videti kako možete da napišete kratke JavaScript programe koji se izvršavaju pomoću node programa.

Pisanje JavaScript programa

Da biste napisali JavaScript program, dovoljan vam je bilo kakav editor teksta. Na sledećoj slici možete da vidite jednostavan program napisan u Notepad editoru.

Program koji prikazuje poruku "Hello World!"

Dovoljno je samo da unesete tekst u skladu sa JavaScript pravilima i imate svoj prvi program. Umesto Notepad editora možete da koristite bilo koji drugi editor. Još jedan dobar i besplatan editor je VSCode. Prethodni program prikazan u VS Code editoru je prikazan na slici:

Program koji prikazuje poruku "Hello World!"

Kada napišete ovaj tekst snimite fajl kao program.js.

Pokretanje JavaScript programa

Da biste pokrenuli JavaScript program kada ga napišete, potrebno vam je nešto što će razumeti JavaScript naredbe i izvršiti ih.

Instalacija Node programa

Na sledećoj slici je prikazana strana za preuzimanje instalacije node programa gde možete da odaberete svoj operativni sistem i verziju, npr. Windows Installer 64-bita:

Instaliranje Node.js programa

Kada kliknete na odabranu instalaciju i preuzmete node, možete da ga instalirate i pokrenete svoje programe.

Pokretanje programa u konzoli

Kada instalirate node program možete da pokrenete JavaScript programe pomoću njega tako što u komandnoj liniji unesete sledeću komandu:

node imefajla.js

Unesete ovu komandu u komandnoj liniji videćete poruku koja je ispisana u console.log() funkciji, tj. nešto kao:

Pokretanje JavaScript programa pomoću Node.js programa

Kao što vidite ne treba vam neki prevodilac ili komplikovano okruženje. Ako imate node.js dovoljno je samo da snimite program kao tekstualni fajl i izvršite ga pomoću node naredbe.

Hajde sada da napravimo malo ozbiljniji program koji sabira sve neparne jednocifrene brojeve:

JavaScript program koji računa zbir brojeva

Ako ovaj program pokrenete pomoću node programa, dobićete sledeći rezultat:

Pokretanje programa koji računa zbir brojeva

Kakav god JavaScript program da napišete, node naredba će ga izvršiti.