Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

C# programiranje grafičkog korisničkog interfejsa

Израда сложенијих цртежа помоћу петљи

У овој лекцији дајемо неколико предлога слика на којима можете да вежбате све што сте до сада научили. У решењима треба комбиновати двоструке, па и вишеструке петље, а често су потребне и наредбе гранања (if).

Задаци су различите тежине, а неки су и прилично тешки. Одаберите задатке који вам одговарају по тежини. Подсећамо вас да можете да преузмете архиву са нашим решењима скоро свих задатака, да их погледате и испробате. Ово вам може помоћи да дођете до идеје у другим задацима.

Задатак - шаховска табла

Напишите програм који црта шаховску таблу као на слици.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/Srednja/cs/drawing_advanced_chessboard.png

Задатак - зграда

Напишите програм који црта зграду као на слици.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/Srednja/cs/drawing_advanced_building.png

Задатак - цигле

Напишите програм који црта зид од цигала, као на слици.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/Srednja/cs/drawing_advanced_bricks.png

Задатак - преплет

Напишите програм који црта преплетене траке, као на слици.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/Srednja/cs/drawing_advanced_interlace.png

Задатак - саће

Напишите програм који црта шестоуглове као на слици.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/Srednja/cs/drawing_advanced_honeycomb.png

Задатак - рајсфершлус

Напишите програм који црта „рајсфершлус” као на слици.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/Srednja/cs/drawing_advanced_zipper.png

Задатак - паркет

Напишите програм који црта паркет, као на слици.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/Srednja/cs/drawing_advanced_parquet.png

Задатак - коцка

Напишите програм који црта контуре коцке, као на слици.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/Srednja/cs/drawing_advanced_cube.png

Задатак - кутије

У овом програму се користи нумеричко поље. Од вредности у нумеричком пољу зависи број кутија које треба нацртати. Слике редом одговарају вредностима 1, 2, 3, 4.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/Srednja/cs/drawing_advanced_boxes1.png https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/Srednja/cs/drawing_advanced_boxes2.png https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/Srednja/cs/drawing_advanced_boxes3.png https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/Srednja/cs/drawing_advanced_boxes4.png

Покушајте да напишете програм који црта овакву слику. Не заборавите да испрограмирате догађај ValueChanged нумеричког поља, као што је доле наведено.

private void nBrojRedova_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
    Invalidate();
}