$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Збирке кратких питања

Овај текст ће вам бити користан ако желите да проверавате своје познавање и разумевање градива одговарајући на питања из наших Збирки питања, а такође ће вам бити користан ако желите да као наставник укључите овај материјал у наставу.

Збирке кратких питања представљају материјале који служе учењу програмирања и провери знања. Збирке кратких питања прате план наставе и учења за разреде на које се односе и покривају наставну тему рачунарство, односно програмирање.

У збиркама кратких питања налазе се питања у којима ученици треба да изаберу тачан одговор од неколико понуђених, упишу тачан одговор, или поређају одговоре у одређеном редоследу.

За свако питање је означен ниво коме припада: основни, виши или напредни. Питања означена зеленом вертикалном линијом са леве стране представљају основни ниво који ученици треба да савладају.

../_images/zbirka_kratkih_pitanja1.png

За ученике који желе и могу да науче нешто више, предвиђен је виши ниво означен звездицом и жутом вертикалном линијом са леве стране.

../_images/zbirka_kratkih_pitanja2.png

Напредни ниво, означен са две звездице и црвеном вертикалном линијом, погодан је за додатну наставу, секције и за оне који ће се припремати за такмичења.

../_images/zbirka_kratkih_pitanja3.png

Питања из ових Збирки улазе у корпус питања од којих се могу правити тестови на Петљи. Ако сте наставник погледајте овде како то да урадите.