$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Zvuk

Mogućnost da likovima, osim oblačića sa mislima i tekstom, dodelimo zvuk pruža šansu da programi koje stvaramo budu dinamičniji i zanimljiviji.

Skreč raspolaže bogatom bibliotekom zvukova, kako i mogućnošću da snimimo sopstveni glas ili učitamo zvučni zapis sa svog računara u .wav ili .mp3 formatu. Blokovi nakon čijeg izvršavanja čujemo zvuk nalaze se u kategoriji Zvuk (Sound).

Oglašavanje likova

Unapredićemo program Farma (Farm), koji se nalazi na adresi https://scratch.mit.edu/projects/326422653/, tako da devojka (Avery) zaista izgovori “Samo napred! (Go, go!)”, a pile (Chick) zacvrkuće nakon dobrog obroka.

Prvu aktivnost predstavlja snimanje zvuka - našeg glasa: snimićemo i u skriptu devojke dodati zvučni zapis našeg izgovora teksta: “Samo napred! (Go, go!)”.

Snimanje zvuka

Pre nego što izvedemo aktivnost snimanja zvuka, moramo da:

 • podesimo da lik devojke bude aktivan (u Listi likova njen lik ima plavi okvir);

 • kliknemo na karticu Zvuk (Sound);

 • Izaberemo opciju Record.

_images/Avery.png

Otvorio se prozor Record Sound, u okviru koga otpočinjemo snimanje zvuka.

 1. Kliknemo da crveno dugme i izgovorimo rečenicu: “Samo napred! (Go, go!)”;

 2. Preslušamo snimak klikom na dugme Play i, ako smo zadovoljni, kliknemo na dugme Save, a ako nismo, na dugme Re-record i ponovimo proces;

 3. U kartici Zvuk (Sound) pojaviće se vizuelni prikaz našeg snimka;

 4. U kategoriji Zvuk (Sound) pojaviće se blokovi koji omogućavaju da se, tokom izvršavanja programa naš glas čuje.

_images/GoGo.png

Cvrkut pileta pronaći ćemo u biblioteci zvukova i učitati ga.

Ne smemo da zaboravimo da pile mora biti aktivan lik, inače će cvrkut biti deo devojčinih blokova.

_images/Chirp.png

Spremni smo da dodamo blokove naredbi u programski kod.

_images/KodFarmaZvuk.png
Uradi Remiksuj projekat Farma (Farm) koji se nalazi na adresi https://scratch.mit.edu/projects/326422653/. Snimi zvuk i dodaj odgovarajući blok u skriptu devojke. Iz biblioteke zvukova, dodaj odgovarajući zvuk cvrkuta u skriptu pileta.

  Q-13: U programu Farma (Farm), za dodavanje zvuka izabrali smo blok GG, a ne GGUD. Zašto?

 • Da smo uradili obrnuto, čuo bi se naš glas, pa tek nakon izgovorene rečenice pojavio bi se oblačić sa tekstom.
 • Potpuno si u pravu!
 • Mogli smo da upotrebimo i drugi blok, program bi se izvršio na isti način.
 • Nisi u pravu. U projektu *Farma (Farm)* zameni blok koji je prikazan na našoj slici i analiziraj rezultat izvršavanja.

Komponovanje muzike

Komponovanje muzike zahteva dodavanje nove kategorije blokova u radno okruženje Skreča. To činimo tako što kliknemo na dugme Ekstenzija koje se nalazi u donjem levom uglu prozora, a zatim odaberemo ekstenziju Muzika (Music).

_images/Music.png

Bez obzira na to koji jezik govore, uspavanka Frère Jacques poznata je ljudima iz celog sveta. Ako ti je pesma nepoznata, potraži je na YouTube-u, a mi ćemo ti pomoći da je komponuješ u Skreču.

Kao instrument, izabraćemo električni klavir (1), a zatim ćemo povezati note tako da, izvršavanjem programa zasvira ova čuvena uspavanka.

_images/FJ.png

Uradi Remiksuj projekat Frère Jacques koji se nalazi na adresi https://scratch.mit.edu/projects/326431999/ i dodaj blokove koji će doprineti “punoći zvuka” (bubnjeve ili ritam sekciju). Koristi instrumente iz padajuće liste bloka Drums. Koristeći odgovarajući blok iz kategorije Zvuk (Sound) pojačaj čujnost svake od strofa za po 10.

Izazov Pokušaj da otpavaš pesmu Frère Jacques bez muzike i snimiš je. Dodaj je u Skreč program Frère Jacques. Sigurni smo da će to biti interesantan aranžman!